ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

Про вісник

Теоретичне та науково-методичне видання

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 06.11.2014 р. №1279 Вісник Університету «Україна» серії «Інформатика. Обчислювальна техніка. Кібернетика» внесено до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук.


Засновник: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Свідоцтво про державну реєстрацію серія Кі № 470 від 01.03.2000 р.


Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
протокол № 4 від 15.10.2007 р.


Головний редактор ТАЛАНЧУК Петро Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, президент Академії інженерних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор технічних наук, професор


Редакційна колегія:

 • Андрущенко В. П., академік АПН України, доктор філософських наук, професор;
 • Барно О. М., доктор педагогічних наук, професор;
 • Бебик В. М., доктор політичних наук, професор;
 • Берлач А. І., доктор юридичних наук, професор;
 • Бондаренко В. М., доктор технічних наук;
 • В’юн В. Г., доктор економічних наук, професор;
 • Доля В. Г., доктор технічних наук;
 • Забара С. С., доктор технічних наук, професор;
 • Зайцев В. Г., доктор технічних наук, професор;
 • Засенко В. В., чл.Cкореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Зеленський К. Х., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
 • Зіньковський Ю. Ф., академік АПН України, доктор технічних наук, професор;
 • Клименко В. В., доктор психологічних наук, професор;
 • Кокун О. М., доктор психологічних наук, професор;
 • Колосов В. М., кандидат технічних наук, доцент;
 • Кучменко Е. М., доктор історичних наук, професор;
 • Лисенко В. І., доктор біологічних наук, професор;
 • Малишев В. В., доктор технічних наук, доцент;
 • Нікуліна Г. Ф., заступник головного редактора, кандидат технічних наук;
 • Петренко А .І., доктор технічних наук, професор;
 • Романенко Л. Ф., перший проректор, доктор економічних наук, професор;
 • Самойлова С. С., відповідальний секретар;
 • Тимошенко А. Г., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
 • Тимошенко О. М., кандидат фізико-математичних наук;
 • Томчук М. І., доктор психологічних наук, професор;
 • Тюптя Л. Т., кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Чернілевський Д. В., доктор педагогічних наук, професор

 

АРХІВ

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" № 2, 2011 Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" № 8, 2010 Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" № 6, 2008