Редколегія

Головний редактор:

Таланчук П. М. д.т.н., проф., Університет «Україна», Київ, Україна.

Заступник головного редактора, відповідальний редактор:

Семенко А. І., д.т.н., проф., Університет «Україна», Київ, Україна.

Відповідальний секретар:

Бескровний О. І., к.т.н., доц., Університет «Україна», Київ, Україна.

Члени редакційної колегії:

Блаунштейн Н. О., д.т.н., проф., Неґевський університет (імені) Бен-Гуріона, Невега, Ізраїль.

Лунтовський А.О., д.т.н., проф., Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Дрезден, Німеч-чина.

Попов В.І., д.т.н., проф., Ризький технічний університет, Рига, Латвія.

Рогоза В.С., д.т.н., проф., Західно-Поморський Технологічний Університет, Щецин, Польща.

Сидоренко А.С., академік АН Молдови, Інститут електроніки та нанотехнологій, Кишинів, Респуб-ліка Молдова.

Ящишин Є.М., д.т.н., проф., Варшавський технологічний університет, Варшава, Польща.

Безрук В.М., д.т.н., проф., Харківський Національний університет радіоелектроніки, Харків, Укра-їна.

Бойко Ю.М., д.т.н., проф., Хмельницький Національний університет, Хмельницький, Україна.

Давиденко Г.В., д.п.н., доц., Університет «Україна», Вінниця, Україна.

Дунець Р.Б., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Забара С.С., д.т.н., проф., Університет «Україна», Київ, Україна.

Климаш М.М., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Князєва Н.О., д.т.н., проф.,Одеська Національна академія харчових технологій, Одеса, Україна.

Кулик М.М., академік НАН України, Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна.

Мельник І.В., д.т.н., проф., НТУУ «Київський політехнічний університет ім.Ігоря Сікорського», Київ, Україна.

Наконечний О.Г., д.ф.-м.н., проф., Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Петренко А.І., д.т.н., проф., НТУУ «Київський політехнічний університет ім.Ігоря Сікорського», Київ, Україна.

Політанський Л.Ф., д.т.н., проф., Чернівецький Національний університет ім. Ю.Федьковича, Чер-нівці, Україна.

Романкевич В.О., д.т.н., проф., НТУУ «Київський політехнічний університет ім.Ігоря Сікорського», Київ, Україна.

Стрелковська І.В., д.т.н., проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, Одеса, Ук-раїна.

Шматок О.С., к.т.н., доц., Університет «Україна», Київ, Україна.