Назва статті

ІНФОКОМУНІКАЦІЇЇ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-01

Автори

Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net

Ключові слова

Нанотехнології, графен, батарея, суперкомп’ютер, водневе джерело, супутник, сонячний елемент, хаос, мультисервісна мережа

Анотація

Нанотехнології, робототехніка, геноміка вважаються науковими напрямка-ми, які змінять світ. Сьогодні нанотехнології дозволяють виготовити сен-сорні дисплеї, для яких використовується майже зниклий із надр Землі індій, та ефективні акумулятори. Графен, провідність якого у 3,5 рази вища ніж у кремнію, уже використовується для виготовлення надвисокочастотних транзисторів. Створені літій-металеві акумулятори дозволять збільшити пробіг електрокарів до 600 км. Водневі джерела живлення уже замінюють літій-іонні акумулятори й використовуються в трамваях і автомобілях, в перспективі в літаках і електронних приладах. Предметом сперечання в науково-технічному рівні країн є суперкомп’ютери. Сьогодні лідерами на-прямку є Китай і США. Китай планує у 2020 р. створити суперкомп’ютер з рекордною продуктивністю — 1 екзафлопс (1018 операцій /с).Ілон Маск одержав рішення США щодо запуску декількох тисяч мінісупутників для за-безпечення послугами Інтернет всіх людей на Землі. Розробка вченими Пів-денної Кореї сонячного елемента товщиною 1 мкм відкриває перспективу створення гігантської електробатареї навколо Землі. Українськими вченими запропоновано використати псевдовипадкові послідовності на основі хаосу для забезпечення високої конфіденційності передачі інформації в телекомунікаційних системах. Головним завдання в розвитку інфокомуні-кацій слід вважати створення з викорис¬танням новітніх технологій та ма-теріалів мультисервісних мереж для забезпечення послугами мобільного зв’язку та Інтернет всіх людей на Землі.

  • Регистрация
  • Авторизация