Назва статті

АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КЕРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВПЛИВІВ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-05

Автори

Климаш М. М., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. mklimash@lp.edu.ua Нажм Ахмад Байдун, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. najem.b@iptpowertech.com Демидов І. В., д.т.н., доц. Національний університет «Львівська політех-ніка», Львів, Україна, demydov@lp.edu.ua

Ключові слова

Інфокомунікаційні платформи, цільовий рекламний контент, керовані соціальні впливи, стратегії реалізації електронного урядування

Анотація

Для упровадження всіх трьох рівнів профілювання цільової аудиторії для інфокомунікаційних комплексів доставки ключових повідомлень у платформах електронного урядування можливе застосування систем фіксації метаінформації з використанням DPI-технологій. Алгоритми і узагаль¬нені стратегії здійснення керованих соціальних впливів розробляються авторами цієї публікації. У цій роботі коротко розглянуто загальну постановку завдання реалізації стратегії керованих соціальних впливів у інформаційному просторі на основі гібридних інфокомунікаційних платформ. Подано графо-алгоритмічний опис інформаційних операцій, пов’язаних як із цільовим розповсюдженням заданого інформаційного контенту, так і зі збором даних щодо реакційних змін уподобань тих чи інших груп користувачів у відповідних соціально-інформаційних середовищах. Виконано класифікацію типів профілювання користувачів цифрових послуг у інформаційному просторі, що може бути практично корисною при розвитку систем електронного урядування на основі сучасних ІКТ-засобів. Подано коротку характеристику процесу профілювання для створення цільової аудиторії з метою проведення зазначених інформаційних операцій на основі інфокомунікаційних платформ, які функціонують у відкритому інтернет-прос¬торі. Авторам видається ефективним перехід до гібридних хмарних інфокомунікаційних технологій для реалізування процесів, які розглянуті в статті. Необхідність уваги держави до порушених у цій роботі питань є безсумнівною, оскільки вигоди від активної взаємодії із соціумом полягають не лише у про¬веденні тих чи інших інформаційних кампаній, але її наслідком, по суті, є досягнення вершини процесу інформатизації суспільства у постіндустріальну епоху, що безпосередньо сприятиме укріпленню єдиної монолітної нації.

  • Регистрация
  • Авторизация