Назва статті

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕ ТИПІВ КОЛИВАНЬ СМУЖКОВИХ ЛІНІЙ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-08

Автори

Чернов А. С., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі¬кор-ського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Волошин А. О., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-корського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Казміренко В. А., к.т.н., доц., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Прокопенко Ю. В., д.т.н., доц. НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua

Ключові слова

смужкова лінія, щілинна лінія, ТЕ-мода, ефективна діелектрична проникність, характеристичний опір

Анотація

Запропоновано метод розв’язання електродинамічної задачі знаходження характеристик ТЕ-типів коливань смужкових ліній. Задачу зведено до проблеми знаходження власних чисел та власних векторів, яку розв’я¬зано методом скінчених елементів. Отримані розв’язки дають можливість як отримати розподіл компонент електромагнітного поля, так і розрахувати інтегральні характеристики смужкової лінії, такі як ефективну діелектричну проникність та характеристичний опір еквівалентної довгої лінії. Наведено результати розрахунків для щілинної лінії, які добре узгоджуються з іншими опублікованими результатами. Запропонований метод не має обмежень щодо геометричних і електрофізичних параметрів ліній і може буди застосовано до будь-яких конструкцій смужкових ліній в довільних середовищах.

  • Регистрация
  • Авторизация