Назва статті

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТОХАСТИЧНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ МЕРЕЖЕЮ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-12

Автори

Віноградов М. А., д.т.н.,проф.,Національний авіаційний університет, Київ, Україна. vl43radar@gmail.com Савченко А. С., к.т.н., доц., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. alina@inet.ua

Ключові слова

корпоративна мережа, система управління, ефективність функціонування

Анотація

У роботі розглянуто технічну ефективність (ефективність функ-ціонування) системи управління крупною корпоративною мережею з те-риторіальним рознесенням автономних мережних сегментів. Критеріями ефек¬тивності найбільш повно характеризуються можливості і якість функціонування складних систем, тобто таких систем, які здатні виконувати задані функції декількома способами, хоча і з різною якістю. Стосовно такого різновиду інформаційної системи, як інформаційно-обчислювальна мережа, увага зазвичай приділяється методам забезпечення високої якості обслуговування, що відповідає вимогам конкретних застосунків. Конкретизуємо показники ефективності стосовно великої корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі з великим територіальним розносом, безліччю мережних сегментів з різними фізичними принципами, інфраструктурою і середовищами обміну даними. Середовища функціонування сегментів можуть бути різнорідними, а комутаційні лінії — кабельними, оптоволоконними, інфрачервоними, оптичними або електромагнітними. Розглянуті кількісні показники ефективності системи управління та її вплив на ефективність корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі як складної технічної системи. Показано, що зміни станів системи управління мережею є випадковими або детермінованими. Випадкові зміни можуть бути викликані дією зовнішніх і внутрішніх факторів, детерміновані — діями людини, що приймає рішення, наприклад, адміністратора мережі. Розроблено математичну модель системи управління мережею. Розглянуто модель з станами нормальної працездат¬ності, з перевантаженням мережі, з тимчасовою або повною відмовою еле¬мен¬тів. Процес зміни станів представлений випадковим процесом з дискретною множиною значень, тобто ланцюгом Маркова. Виведений вираз для умовного критерію ефективності системи управління мережею.

  • Регистрация
  • Авторизация