Назва статті

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-13

Автори

Кушнір М. Я., к.ф.-м.н., доц., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна. kushnirnick@gmail.com. Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розви-тку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net. Косован Г. В., Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці. kosovan.gregoriy@gmail.com Бокла Н. І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net. Шестопал Є. О., Державний унівверситет телекомунікацій,Київ, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

хаос, псевдовипадкова послідовність, псевдохаотична послідовність, криптографія, конфіденційність передачі інформації

Анотація

Побудова захищених систем зв’язку з використанням явища детермінованого хаосу є актуальним питанням на сьогоднішній день. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати кілька основних етапів. Це забезпечення ступеня стійкості синхронізації між передавачем і приймачем відповідно, дослідження хаотичних коливань для оцінки схожості шуму і апа¬ратне проектування системи зв’язку. Відомо, що режим стабільної синхро¬нізації необхідний для рівня якості відновлення даних. Для побудови системи зв’язку з високим ступенем прикриття в першу чергу необхідно вибрати хаотичний сигнал несучої, спектральні та статистичні характеристики яко¬го були би схожі з шумом. Значна увага в роботі приділена оцінювання періо¬дич¬ності т.зв. псевдохаотичних коливань, які ми використовуємо при моде¬люванні. На основі отриманих результатів побудовано апаратний прототип прихованої системи зв’язку.

  • Регистрация
  • Авторизация