Назва статті

РАДІОРЕЛЕЙНА ЛІНІЯ ЗВ’ЯЗКУ З ПОКРАЩЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-15

Автори

Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net Бокла Н. І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net Домрачева К. О., к.т.н., Державний унівверситет телекомунікацій, Київ, Україна. katyscha@ukr.net Шестопал Є. О., Державний унівверситет телекомунікацій, Київ, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

Радіорелейна лінія, рівняння радіолінії, фазоманіпульований сигнал, енергетичний виграш, завадозахищеність, псевдовипадкова послідовність, конфіденціальність

Анотація

Розглядаються методи покращення енергетики, завадозахище¬ності та конфіденціальної передачі інформації в лініях радіорелейного зв’яз¬ку. Підкреслюється, що найкращі характеристики мають радіорелейні лінії зв’язку з використанням 4-позиційного фазоманіпульованого сигналу ФМ-4. По¬казані переваги радіорелейних ліній з шумоподібним сигналом, створених при використанні псевдовипадкових послідовностей на основі хаосу.

  • Регистрация
  • Авторизация