Назва статті

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЕРЕДАВАННЯ ЕТАЛОННИХ ЗНАЧЕНЬ ШКАЛИ ЧАСУ ІНТЕГРОВАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-16

Автори

Коваль В. В., д.т.н., проф., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна. v.koval@nubip.edu.ua Самков А. В., д.т.н., Інститут електродинаміки НАН України м. Київ, Україна. samkov@ied.org.ua Пискун О. Н., Медина Н. С., Національний центр управління та досліджень космічних засобів, Київ, Україна. piskun@nkao.gov.ua Головня М. В., Державне підприємство «Укрметртестстандарт», Київ, Україна. ermatec@ukrcsm.kiev.ua Шкляревський І. Ю., ТОВ «Інформаційні сервісні технології», Київ, Україна. ish@ist.net.ua

Ключові слова

Інформаційна система, передавання, електроенергетичні мережі, SMART-технології, мітка точного часу, синхронізація, протокол IEEE 1588

Анотація

Наведено порівняльний аналіз особливостей існуючих і перс¬пективних технологій забезпечення мітками часу процесу безперервного моніторингу стабільності параметрів енергосистем, згідно концепції інтелектуальної енергомережі (SMART Grid). Розглянуто новий механізм синхронізації, згідно стандарту IEEE-1588, який здатний забезпечити передавання міток точного часу за технологією комутації пакетів, який не вимагає побудови виділеної мережі. Представлені експериментальні дані результатів досліджень обладнання українського виробництва для передачі ІР-мережею шкали часу «енергетичного» профілю з використанням протоколу РТР. Для технічної реалізації інформаційної системи передавання еталонних значень шкали часу з визначеними якісними характеристиками необхідно провести аналіз особливостей існуючих і перспективних технологій забезпечення мітками часу процесу безперервного моніторингу стабільності параметрів енергосистем, згідно концепції інтелектуальної енергомережі (SMART Grid). При цьому доцільно врахувати те, що телекомунікаційні оператори, зважаючи на зростаючий попит щодо надання послуг Інтернет, активно розвивають асинхронні мережі з комутацією пакетів (ІР-мережі), які можуть бути використані для відтворення національної шкали часу і частоти на основі сучасного протоколу синхронізації РТР (Precision Time Protocol) [4], рекомендованого міжнародним стандартом МЕК 61850-9. Важливою складовою підготовки до технічної реалізації інформаційної системи є експериментальне підтвердження можливості використання обладнання, в тому числі, українського виробництва для передачі по діючим ІР-мережам мітки часу з точністю ±1 мкс, застосування якого створить умови диверсифікації синхроінформаційного забезпечення та зниження аварійності в інтелектуальних електроенергосистемах. Результати випробувань комплекту обладнання українського виробництва показали відповідність його основних характеристик вимогам «енергетичного» профілю РТР та вказують на те, що його техніко-економічні показники відповідають світовому рівню.

  • Регистрация
  • Авторизация