Назва статті

ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-17

Автори

Наритник Т. М., к.т.н., проф., Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Сайко В. Г., д.т.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com

Ключові слова

супутникові телекомунікації, геостаціонарні супутники, низькоорбітальні системи супутникового зв’язку, супутники великої пропускної здатності, розподілений супутник, мікросупутник і наносупутник

Анотація

Розглянуто технічні аспекти проекту вітчизняної низькоорбі¬тальної інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням терагерцового діапазону, яка базується на використанні платформ супутників класу мікро- і наносупутник та розподілу функціональних блоків складного корисного навантаження супутників більш високого класу за кількома функціонально пов’язаними супутниками. Запропонована система низькоорбітального супутникового зв’язку представляє угруповання низькоорбітальних космічних апаратів (LEO-система) з архітектурою «розподіленого супутника», яке включає угрупування кореневих (провідних) супутників та супутників-ретрансляторів (ведених). Кореневі супутники пов’язано між собою в кільцеву мережу високо¬швидкісними лініями зв’язку між супутниками. Геометричний розмір «розподіленого супутника» — область навколо кореневого супутника радіусом приблизно 1 км. Сукупність променів, які формуються супутниками-ретранс¬ля¬то¬рами, складають зону обслуговування LЕО-системи. Вимоги по інтегральній зоні обслуговування LЕО-системи (гео¬графічна зона обслуговування) визначають вимоги до кількості розподілених супутників в системі в цілому. У проекті для зменшення взаємних завад між угрупуванням кореневих (ведучих) супутників та супутників-ретрансляторів (ведених) і відповідно мінімізації спотворень інформаційного сигналу при реалізації міжсупутникового зв’язку, дану лінію (радіоканал) створено в неліцензійному частотному (наприклад, в терагерцовому 140 ГГц) діапазоні. Крім того, він додатково дозволяє мінімізувати розмір антен такого широкосмугового каналу і спростити функ¬ціонування цих супутникових систем.

  • Регистрация
  • Авторизация