Назва статті

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-19

Автори

Давиденко Г. В., д.пед.н., доц., Вінницький інститут Університету «Україна», Вінниця, Україна. ganna.davydenko@gmail.com

Ключові слова

інклюзія, інклюзивне навчання, студенти з особливими освітніми потребами, заклад вищої освіти інклюзивного типу, супровід навчання осіб з особливими освітніми потребами

Анотація

У статті досліджена відмінність між організацією навчання сту¬дентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти спе¬ці¬ального, класичного, інтегрованого та інклюзивного типу. Визначено та про-аналізовано організаційні заходи, які необхідно запровадити закладу вищої освіти інклюзивного типу. Приділена увага питанню організації супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти інклюзивного типу. Представлено узагальнений досвід організації на-вчан¬ня студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти Європейського Союзу.

  • Регистрация
  • Авторизация