Назва статті

ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЛАЙН-ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-21

Автори

Стрелковська І. В., д.т.н, проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. i.strelkovskaya@onat.edu.ua Соловська І. М., к.т.н., доц., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. i.solovskaya@onat.edu.ua Макоганюк А. О., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. a.makoganyuk@onat.edu.uа Северин М. В., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. n_severin@ukr.net

Ключові слова

Самоподібний трафік, якість обслуговування, прогнозування, екстраполяція, сплайн-функція, лінійний сплайн, кубічний сплайн

Анотація

Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який характеризується значною кількістю пульсацій та властивістю довгострокової залежності. Запропоновано використання методу сплайн-екстраполяції з використанням лінійних та кубічних сплайнів. Отримані результати прогнозування самоподібного трафіку, які дозволять передбачити необхідний розмір буферних пристроїв вузлів мережі для уникнення перевантажень в мережі та перевищень нормативних значень характеристик якості QoS.

  • Регистрация
  • Авторизация