Назва статті

ОБЧИСЛЮВАНІ ПОКАЗНИКИ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У КОМАНДАХ З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-28

Автори

Ліщитович А. Л., Університет «Україна», Київ, Україна. AL@sors.me. Павленко В. І., к.ф.-м.н, Університет «Україна», Київ, Україна. Pavlenko.v@i.ua

Ключові слова

ключові показники ефективності (КПЕ), ефективність, вирішення конфліктів, відповідальність членів команди, розробка програмного забезпечення, настройка робочого процесу

Анотація

Розглянуто конфігурацію, налаштування та використання клю¬¬¬чових показників ефективності (КПЕ) роботи членів проектних команд, задіяних в розробці програмного забезпечення. Ключові показники ефективності описані для повного циклу розробки прог¬рамного забезпечення і базуються на глибокій інтеграції як з системами тре¬кін¬гу завдань, так і системами управління кодом проекту, а також системою тестування якості програмного продукту. Для ілюстрації були використані вкрай популярні продкут Atlassian Jira (трекінг завдань розробки та ви¬правлення помилок) і git (система управління кодом). Обчислення ключових показників ефективності наведені для команди, що скла¬дається з трьох розробників, двох інженерів-тестувальників, що відпо¬ві-дають за якість продукту, одного дизайнера, одного системного адмініст-ра¬тора, одного менеджера продкут (що відповідає за постановку бізнес-вимог) і одного менеджера проекту. Для ключових членів команди запропоновано використовувати по одному ін¬тегральному ключовому показнику ефективності, який відображає якість виконання відповідних ролі завдань. Модель показників ефективності є обернено-позитивною — початкове зна¬чення кожного з показників є нульовим і збільшується в разі тих чи інших від¬хилень від еталонного виконання посадових обов’язків, властивих тій чи іншій ролі. Розрахунок запропонованих ключових показників ефективності може бути повністю автоматизований (зокрема, при використанні Atlassian Jira та Atlas¬sian Bitbucket (git)), що виключає людський фактор і, після автоматизації, не вимагає трудовитрат для обчислення. Використання такого інструменту, як ключові показників ефективності до¬зволяє повністю виключити упередженість, знизити емоційну складову і надати об’єктивні дані для менеджера проекту. Описані ключові показники ефективності можуть бути використані для зменшення часу, необхідного на вирішення конфліктів в команді, збільшення продуктивності і підвищення якості програмного продукту.

  • Регистрация
  • Авторизация