Назва статті

МЕТОДИ БЕЗНАДЛИШКОВОГО СИГНАЛЬНОГО КОДУВАННЯ НА ОСНОВІ КОДІВ ГАЛУА

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-33

Автори

Гринчишин Т. М., к.т.н., доц., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Івано-Франківська філія, Івано-Франківськ, Україна. gtarasm79@ukr.net Саган Н. 3., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Івано-Франківська філія, Івано-Франківськ, Україна. gtarasm79@ukr.net

Ключові слова

без надлишкове кодування, спец процесор, коректуючий код, програмний модуль, алгоритм

Анотація

Викладені теоретичні основи безнадлишкового кодування да¬них на основі рекурентних GK-кодів, проведено аналіз та порівняння існуючих методів кодування та їх протоколів з запропонованим методом, обґрунтовано принцип утворення GK-кодів на основі кодової послідовності Галуа та передачі кодованих безнадлишкових даних. Запропоновані теоретичні основи та принципи формування сигнальних кодів, що використовуються для маніпуляції біт-орієнтованих потоків даних в інформаційних каналх комп’ютерних систем з врахуванням ступеня використання сигнальних просторів та форми сиг¬налів, швидкості передавання повідомлень та ступеня захисту від помилок. РССК забезпечує ефективне симетричне кодування у вигляді кодів Галуа послідовності нулів і одиниць блоку даних з однозначним визначенням їх числа яке може бути використане для виявлення та виправлення помилок після передавання даних в комп’ютерних системах. Особливістю структури даного спецпроцесора є симетричне формування Галуа ознак бітів даних. Причому стартування генератора Галуа відбува¬єть¬ся згідно появи першого біта нуля або одиниці в потоці даних. Запропоновано нові методи безнадлишкового сигнального кодування біт-орієнтованих інформаційних потоків з використанням кодів поля Галуа, які забезпечують можливість, без введення надлишкової інформації потоків да¬них, що передаються в оптичному каналі, виявити та коректувати одно-кратні помилки. Виконана формалізація функціональних структур модулів процесорів фор¬мування безнадлишвих кодів, а також розроблені структури спецпроцесорів та їх компонентів, які виконують формування сигнальних коректуючих кодів Галуа та реалізовано їх алгоритмічне моделювання.

  • Регистрация
  • Авторизация