Назва статті

ЗАГАСАНЯ СИГНАЛУ В СУПУТНИКОВІЙ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-01

Автори

Натан Блаунштейн, д.ф.м.н., проф., Елад Бар, Університет Бен-Гуріона в Негеве, Ізраїль. nathan.blaunstein@hotmail.com

Ключові слова

явища згасання, супутниковий зв*язок, стаціонарна орбіта, супутникова лінія

Анотація

Системи наземного та супутникового зв*язку (LSC) дозволяють користува-чам керувати бездротовими телефонами, портативними комп*ютерами або мобільними телефонами спілкуватися між собою з будь-яких двох точок по всьому світу. Поширення сигналу для таких систем стало важливим фа-ктором. Умови на шляху можуть спричинити шкідливі порушення, які сильно погіршать доступність та продуктивність системи. Отже, міркування що-до поширення дуже важливі для успішної роботи. Для проектування успішних бездротових каналів LSC, стаціонарних або мобільних, дуже важливо передбачити всі явища поширення, що відбувають-ся в таких каналах, дати задовільне фізичне пояснення основних параметрів каналу, таких як втрата шляху та повільне та швидке згасання, і нарешті , розробити бюджет зв*язку порівняно із сумарним шумом на виходах кінцевих каналів (називаються цифрами сигнального шуму або максимальними втра-тами змінного струму. В роботі розглянуто вплив явищ згасання на сигнал, що передаються в лінії супутникового зв*язку, здебільшого від супутника LEO, як по най-складнішій конфігурації супутникової ліній. На основі обраної серед інших статистичної та фізичної моделі прогнозування завмираючих ефектів, ймо-вірність явищ згасання у наземних супутникових каналах зв*язку аналізуєть-ся для трьох міст Ізраїлю, малого, середнього та великого, та порівнюєть-ся з ре¬зультатами, отриманими іншими автори для Копенгагена, Стокго-льма та в міст Англії. Був розроблений стабільний алгоритм та відповідний числовий код для прогнозування явища згасання наземних супутникових комунікаційних ліній для різних видів забудованого терасу, обліку щільності будівель та їх профі-лю перекриття, висоти антени довільного абонента, розташованого на міській арені. Цей підхід порівнювали з відомою і зазвичай застосовується на практиці фізичною статистичною моделлю Сондерса-Еванса за допомогою експериментів, проведених ними над Стокгольмом, і, нарешті, запропонова-ний стохастичний підхід був апробований завдяки реальним досвідом, прове-деним для малих, помірні та великі міста Ізраїлю.

  • Регистрация
  • Авторизация