Назва статті

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗПРОВОДОВИХ СИСТЕМ СТАНДАРТІВ 802.11 ЗА ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-08

Автори

Наритник Т.М., к.т.н., проф. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Акопян П.Г., Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Сайко В.Г., д.т.н.,проф,. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com Корсун В.І., Український державний центр радіочастот, Київ, Україна. e-mail: korsun@ucrf.gov.ua Сарапулов С.В.,Філія Управління «Укргазтехзв*язок» Акціонерне товарист¬во «Укртрансгаз», Київ, Україна. e-mail: sarapulov-sv@utg.ua

Ключові слова

мережа доступу, стандарт 802.11, безпроводові телекомунікаційні системи, модуляція OFDMА, метод множинного доступу, технологія MU-MIMO

Анотація

На поточний момент спостерігається експоненціальне зростання загального трафіку передачі даних мереж мобільного зв*язку. Для запобігання відмов і перевантажень необхідна реалізація нових технологій, впровадження інноваційних інфраструктурних рішень, а також оптимізація та збільшення ефективності використання існуючих мереж. Найбільш перспективним способом, з точки зору операторів мобільного зв*язку, є розвиток макрорівня та використання Wi-Fi для розвантаження мережі LTE-A (Wi-Fi Offloading). Однак, ефективність роботи алгоритмів вирішення конфлікту, що використовуються в сучасних системах передачі інформації Wi-Fi, істотно знижується зі збільшенням числа абонентів. В статті розглянуті особливості технічних характеристик сімейства новітніх стандартів Wi-Fi(IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11aх), які призначені для розвантаження мереж мобільного зв*язку та якісного забезпечення послуг Інтернету речей. Оглядовий аналіз і порівняння протоколів новітніх стандартів ІЕЕЕ 802.11 показав, що технічно, Wi-Fi 6 має швидкість передачі даних, яка на 37% швидша, ніж 802.11ac, але що більш важливо, оновлена специфікація пропонує в 4 рази більшу пропускну здатність на одного користувача в багатолюдних місцях, а також більш високу енергоефективність, що має привести до збільшення часу автономної роботи пристроїв. Для досягнення цих поліпшень в стандарті 802.11ax реалізовано багато змін, в тому числі кілька багатокористувацьких технологій, запозичених з галузі стільникового зв*язку, а саме технології MU-MIMO і OFDMA, які значно підвищують пропускну здатність і продуктивність завдяки більш одночасним з*єднанням і більш ретельному використання спектра. Наведено результати імітаційного моделювання залежності затримки в передачі пакетів, середньої пропускної здатності точки доступу і величин втрат даних при використанні різних режимів колективного доступу до каналів мережі ІЕЕЕ 802.11n: розподіленої (DCF) і централізованої (PCF) функцій координації доступом. Для розробки імітаційної моделі мережі обрана програма OPNET Modeler, яка орієнтована на мережі радіозв*язку і дозволяє будувати моделі без програмування.

  • Регистрация
  • Авторизация