Назва статті

РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НАДБУДОВИ NGN З ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ПРИНЦИПОМ УПРАВЛІННЯ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-10

Автори

Князєва Н.О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Шестопалов С.В.,к.т.н., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. sshestopalov1984@gmail.com Пустовий Б.Л., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. b.pustoviy@gmail.com

Ключові слова

NGN, інтелектуальна надбудова з централізованим принципом управління, інтелектуальна надбудова з децентралізованим принципом управління, Softswitch, фрактальний Броунівський рух, теорія масового обслуговування

Анотація

Стаття присвячена розробці аналітичної моделі інтелекту¬альної надбудови NGN з децентралізованим принципом управління наданням сервісів з урахуванням самоподібності потоку заявок на сервіси. Показано, що концепція NGN з*явилася досить давно, але й по цей день в Україні існують лише окремі «острівки» NGN. NGN підтримує функціональні можливості Triple-Play Services (потрійного сервісу — передача мови, відео та даних). Зазначено, що на сьогодні в NGN використовується інтелектуальна надбудова з цент¬ралізованим принципом управління (ІНЦПУ), що відповідає за надання по¬трій¬ного сервісу. Враховуючи ріст попиту на потрійний сервіс, ІНЦПУ не завжди спроможна забезпечити якісне управління наданням сервісу. Для підвищення якості управління наданням сервісів запропонована архітектура NGN з інте¬лектуальною надбудовою, що застосовує децентралізований принцип управ¬ління (ІНЦПУ), що дозволяє позбавитися недоліків ІНЦПУ. Оцнювати якість функціонування інтелектуальної надбудови (якість управління наданням сервісів) пропонується на основі розрахунку показників якості — ймовірнісно-часових характеристик із застосуванням аналітичної моделі інтелектуальної надбудови NGN. При цьому враховується, що вхідний потік заявок на сервіси в мережах пакетної комутації має властивості самоподібності. У роботі представлені два підходи до реалізації ІНДПУ. Як у першому, так і в другому випадку сервіси, котрі надає ІНДПУ розбиваються на класи. Класифікація, може, відбуватися, наприклад, по технології надання сервісів (чи у відповідності з вимогами до QoS). Окрім того, деякі сервіси не допускають затримки виконання. Такі сервіси слід об*єднати в окремий клас. У першому випадку кожен сервер містить логіку обслуговування всіх класів сервісів (універсальний сервер). Тобто кожен із серверів повторює всі можливості того єдиного серверу, що функціонує при інтелектуальній надбудові з цент¬ра¬лі¬зованим принципом управління. Другий підхід передбачає використання спеціалізованих серверів. У такому випадку можна проводити групування сервісів відповідно до потреб на певні їх види на відповідній території. Певний набір класів сервісів, логіка їх обслуговування розміщується в окремому вузлі управління сервісами (сервері). Для кожного набору класів існує свій вузол. Пропо¬нується надалі вважати, що сервери спеціалізовані й розглядати архітектуру NGN з такою інтелектуальною надбудовою.

  • Регистрация
  • Авторизация