Назва статті

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТРОПОСФЕРНОГО ТА РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ*ЯЗКУ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-11

Автори

Наритник Т.М., к.т.н., проф.,Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Ветошко І.П. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. persica 2193r@gmail.com Семерій С.І., Концерн радіомовлення, радіозв*язку та телебачення, Київ, Україна. rrt@rrt.ua Сайко В.Г.,д.т.н.,проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com Сарапулов С.В.,Філія Управління «Укргазтехзв*язок» Акціонерне товариство «Укртрансгаз», Київ, Україна. sarapulov-sv@utg.ua

Ключові слова

радіорелейна станція, тропосферна станція, мобільна комбінована станція цифрового тропосферного і супутникового звязку, цифровий модем, безпроводові телекомунікаційні системи

Анотація

Обгрунтовано актуальність задачі створення мобільної ком¬бінованої станції цифрового тропосферного і супутникового звязку НВЧ діа¬пазону, яка одночасно працює в 2-х режимах: загоризонтного зв*язку і прямої видимості, проведено аналітичний огляд сучасного стану тропосферного зв*язку у світі. Представлені технічні характеристики передових розробок цифрових тропосферних станцій та систем управління зарубіжних компаній Comtech Systems, Корпорація Raytheon, General Dynamics, Advantech Wireless. Показано, що тропосферний модем RТМ-100, з пропускною спроможністю на рівні 50 Мбіт/с і більше, який забезпечує стійкий в умовах багатопроменевості зв*язок при використанні турбокодування з прямим виправленням помилок (FEC) і підтримує роботу з портами даних Gigabit Ethernet (GbE) і протоколом SNMP, є ключовим єлементом для створення новітньої мобільної комбінованої станції цифрового тропосферного і супутникового зв*язку. Надано аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку радіорелейного звязку, а також спектр широкого застосування сучасного цифрового радіорелейного звязку. Цифрова радіорелейна система передачі нового покоління IP з розділеною структурою OptiX RTN 900 фірми Huawei Technologies є однією з перших систем з підтримкою платформ TDM, пакетної і гібридної передачі. Система підтримує зв*язок в мережах 2G, передачу голосових послуг і даних в мережах 3G, послуги широкосмугової передачі даних в мережах LTE. В радіорелейних системах компаній NEC, NERA, Huawei Technologies, ZTE, Nokia Siemens Networks (former Alcatel-Lucent) реалізована адаптивна модуляція і кодування (Adaptive Coding & Modulation — ACM), що дозволяє змінювати параметри радіоканалу при зміні умов поширення радіохвиль і тим самим технологія АСМ дозволяє оператору знизити свої капітальні витрати при будівництві РРЛ шляхом установки антен менших діаметрів або будівництва більш протяжних інтервалів звязку. Пропускна здатність цифрових радіорелейних станцій зросла до 5,5 Гбіт/с (фірма Ericsson) і для цього освоєні нові ділянки міліметрового діапазону хвиль: 71...76 ГГц, 81...86 ГГц. Великі можливості щодо суттєвого підвищення пропускної здатності та завадозахищенносі і скритності відкриває освоєння терагерцового діапазону частот. Аналітичний аналіз показав перспективність створення мобільної комбінованої станції цифрового тропосферного і супутникового мікрохвильового діапазону, що відповідає тенденціям розвитку тропосферних і радіорелейних засобів звязку і є актуальною задачею для України.

  • Регистрация
  • Авторизация