Назва статті

РОЗРОБКА ВІРТУАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СПЕКТРА СИГНАЛУ В СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-12

Автори

Тосенко О.М. , Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», Нова Каховка, Україна. alextossenko@gmail.com

Ключові слова

графічна мова програмування, швидке перетворення Фурє, амплітудний і фазовий спектри, віртуальні інструменти, експрес-ВП, гра¬фічний код, діалогове вікно, графічний інструментальний інтерфейс

Анотація

Розвиток вимірювальних приладів вимагає від фахівця знання принципів роботи передових вимірювальних систем. У статті розглядаються методичні вказівки для створення віртуального приладу в програмному середо¬вищі LabVIEW. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) — середовище прикладного графічного програмування, що використовується як стандартний інструмент для проведення вимірювань, аналізу їх даних, подальшого управління приладами і досліджуваними об*єктами. Мова LabVIEW не схожа на інші мови програмування. За її допомогою створюється не програма, а якийсь віртуальний інструмент, призначений не тільки для моделювання тих або інших процесів, але і для управління апаратними засобами і дослідження реальних фізичних об*єктів. У статті розглянуте завдання проектування прикладного програмного забезпечення для конкретного інформаційно-вимірювального пристрою, проводиться аналіз можливостей засобів середовища LabVIEW для спектрального аналізу різних сигналів, викладені основні принципи і прийоми програмування в рамках графічного середовища LabVIEW при виконанні основних етапів розробки. Описаний порядок створення віртуального приладу, що дозволяє оцінювати спектральний склад сигналів, представлені графічний код виконання (діаграма) програмі та графічний інструментальний інтерфейс віртуального приладу. Описана низка базових елементів, що використовуються для розробки програми. Простота образних графічних конструкцій, легкість їх установки на полі програми, наочність і читаність програми — все це примушує віддати перевагу мові LabVIEW перед іншими мовами програмування. У більшості випадків експеримент є єдиним джерелом надійної інформації. Причому результат досягається набагато швидше, ніж методами «чистої» теорії. У статті обґрунтовується ефективність використання засобу розробки, що дозволяє одержати програмний продукт та забезпечити виконання всіх основних функцій автоматизованої системи. Розробка алгоритму побудови програмного забезпечення для розрахунку статистичних параметрів зможе допомогти студентам інженерних спеціальностей зрозуміти порядок визначення спектральних характеристик та їхнє місце в структурі експериментального дослідження.

  • Регистрация
  • Авторизация