Назва статті

МІЦНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ ГЕРМЕТИЗОВАНИХ КОМПАУНДОМ ПРИ ТЕРМОУДАРАХ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-14

Автори

Бойко Ю.М., д.т.н., проф., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. boiko_julius@ukr.net Петращук С.А., к.т.н., доц., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. svitlana.petrashchuk@gmail.com Ковтун І.І. к.т.н., доц., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. dr.igorkovtun@gmail.com Реп*юк О. В., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. boykojuliy@gmail.com

Ключові слова

міцність, напруження, деформація, електронний модуль, електронний компонент, компаунд, герметизація, термоудар, тиск.

Анотація

Об*єктом представленого дослідження є електронні модулі з повною герметизацією компаундом. Герметизація, призначена для забезпечення надійного захисту від усіх кліматичних впливів та підвищення механічної міцності модулів, стає причиною появи потенційно руйнівних механічних на-пружені, які виникають, в умовах коли модулі піддаються впливу термоуда-рів, через внутрішню механічну взаємодію між герметизованими компонентами та герметиком, викликані різницею їх фізичного-механічних характеристик. Теорія Лама-Гадоліна, яка розглядає взаємодію сполучених товстостінних циліндрів у формі осе-симетричної задачі, обґрунтована для розрахунків напру¬жен¬ня в електронних компонентах, представлених у вигляді тіл обертання, оточених шаром компаунду та підданих одночасній дії тиску і температури. Статично невизначена задача вирішувалася з врахуванням властивостей ма¬теріалу та сумісності деформацій з метою визначення радіальних, тангенціальних напружень та деформацій як в електронних компонентах, так і в компаунді. Формули розрахунків для радіальних і тангенціальних напружень як в електронному компоненті, так і в компаунді, а також контактний тиск на межі між двома сполученими циліндрами були представлені для випадку стабілізованого перепаду температур, що представляє граничний тепловий вплив на герметизований модуль. Враховані міркування забезпечують розра¬хунок напружень для герметизованих компонентів при довільній формі герметизації, що означає незалежно від профілю герметика, лише за умови, що товщина герметику в 4 рази перевищує зовнішній радіус компонента. Оскільки матеріали компонентів та герметику перебувають у складному напруженому стані, їх оцінку міцності проводять за допомогою третьої теорії міцності чи теорії найбільших тангенціальних напружень.

  • Регистрация
  • Авторизация