Назва статті

ІНТЕГРОВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ОБІГУ МЕДИЧНИХ ДАНИХ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-16

Автори

Письменний І. М., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. ihor.pismennyy@gmail.com

Ключові слова

Електронна карта пацієнта, Системи документообігу медичних закладів, Телемедицина, Обмін медичними даними, Мобільна медицина.

Анотація

Останніми роками ми можемо спостерігати проривні успіхи в медицині та комп*ютерних науках, спричинені розвитком інформаційних технологій, можливостям аналізу даних та модернізацією освіти. Незважаючи на це, навіть у розвинених країнах якісне лікування не є повністю загальнодоступним, таким чином можливість доступу до медичної допомоги визнається однією з найбільших проблем глобальної системи охорони здоров*я. Будучи тісно пов*язаною зі зростанням населення у віддалених районах регіонів, що розвиваються, недостачею кваліфікованих фахівців та медичних ресурсів, а також старінням нації в розвинених країнах ця проблема спричинила гостру потребу в підвищенні ефективності системи охорони здоров*я. В той же час, завдяки розвитку хмарних технологій, швидкому розширенню покриття мобільних мереж та доступу до інтернету, інтегровані з інтелектуальними системами підтримки прийняття рішень Системи документообігу медичних закладів (CIMS), Телемедицина (включаючи віртуальні розподілені медичні команди (VHT) та віддалену обробку медичних зображень), системи мобільної медицини, медичний Інтернет речей (mIoT), користувацькі медичні інформаційні системи (CHI) з інтелектуальними помічниками, міжорганізаційні системи обміну медичними даними (HIE) та методики глибинного навчання для діагностики та досліджень успішно використовуються для вирішення вищезазначеної проблеми. В даній роботі розглядається поточний стан впровадження перелічених новітніх інформаційних систем, аналізуються їх переваги, недоліки, перешкоди впровадження та ефективність, а також пропонується інтегрована платформа, котра максимізує ефективність функціонування кожного модуля. Даний підхід забезпечить синергетичний ефект та призведе до значного підвищення ефективності використання медичних ресурсів, якості послуг та забезпечення більш повного покриття з меншими витратами, одночасно розширюючи можливості обміну знаннями та створюючи основу для подальшого розвитку та інновацій в галузі охорони здоров*я.

  • Регистрация
  • Авторизация