Назва статті

УРАХУВАННЯ БАГАТОРЕЖИМНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРОЛЮ В МОДЕЛЯХ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ З ПОПОВНЮВАНИМ РЕЗЕРВОМ ЧАСУ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-22

Автори

Кононова І.В., к.т.н., Інститут телекомунікаційних систем ,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. viti21@ukr.net

Ключові слова

телекомунікаційна система, обʼєкти неперервного та епызодичного використання, надійність систем, апріорна невизначеність

Анотація

У статті проводиться оцінка показників надійності обладнання телекомунікаційної системи, яку можна представити багаторежимними обʼєктами неперервного та епізодичного використання з часовим резервом, що функціонує в умовах апріорної невизначеності. Особливу увагу приділено розгляду процесу функціонування системи з поповнюваним резервом часу. Телекомунікаційна система включає в себе обʼєкт, представлений одним структурним елементом та який використовується в різних режимах функціонування. У кожному режимі обʼєкт може використовуватись неперервно або епізодично (обʼєкт виконує завдання, які поступають у випадкові моменти часу), при цьому працює лише певна частина його апаратури. Відновлення працездатності обʼєкта у кожному режимі відбувається за схемою «швидкого» відновлення (під «швидким» відновленням розуміється, що тривалість ремонту набагато менше середнього напрацювання елемента між відмовами). Також розглянуті окремі випадки переходу обʼєкта з одного режиму в інший, причому система контролю функціонує за методом послідовного контролю параметрів. У цьому випадку система після перебування в черговому режимі починає аналізувати перший параметр комплексу, що контролюється, тоді другий і так далі. Після аналізу параметрів система переходить в черговий режим. Отримані розрахункові співвідношення дозволяють проводити комплексну оцінку показників надійності телекомунікаційного обладнання з урахуванням сукупності основних факторів, які суттєво впливають на надійність функціонування обладнання в реальних умовах функціонування, дають можливість вирішувати важливі практичні задачі, які виникають при удосконаленні існуючого та розробці перспективного обладнання телекомунікаційних мереж.

  • Регистрация
  • Авторизация