Назва статті

МАТЕМАТИКО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ТИПОВОГО РОЗКЛАДУ РУХУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-24

Автори

Охремчук О.С., Національний авіаційний університет, , Київ, Україна. eva_polskih@ukr.net

Ключові слова

Теорія розкладів, теорія багатостадійних систем, історичний слот, просторова матриця розміщення, трьохвимірна матриця

Анотація

У роботі аналізуються методи формування розкладу руху повітряних суден на основі класичної теорії розкладів як теорії багатостадійний систем. Показано, що розклад руху є системою без переривань, так як кожен конкретний рейс в певний момент часу виконується тільки одним повітряним судном. Відповідно до теорії розкладів проаналізовано оптимальний розподіл дискретного кінцевого безлічі вимог, що обслуговуються детермінованими сис¬темами з одним або декількома приладами, при різних припущеннях про характер їх обслуговування. Показано, що найбільш слабким припущенням щодо абстрактного оператору, який переводить безліч вимог в безліч узгоджених і виконаних планів, є монотонність і унімодальне відповідного функціоналу сфор¬мованих планів. Досліджено можливості застосування теорії багатоста¬дійний систем при створенні оптимального розкладу руху для середніх або великих авіакомпаній. Висунуто основні вимоги до побудови розкладу. Побудовано математичні моделі розкладу з урахуванням базових даних поточного руху повітряних суден в районі аеропорту або аеровузли. Встановлено, що як¬що базові аеропорти змінюють своє призначення і виступають в якості тер¬мі-нальних аеропортів прибуття, відповідні елементи матриці є оберненосиметричними, а при розрідженому просторовому розподілі аеропортів матриця може прагнути до діагонально-домінантною. Виконано порівняльний аналіз алгоритмів формування розкладів (на основі моделей масового обслуговування, на основі списків з розподілом рейсів в часі і ін.). Обрані й обґрунтовані най¬більш підходящі показники ефективності формування оптимального розкладу і системи пріоритетів з урахуванням переваг часу прибуття і відправлення пасажирських рейсів. Виведено вираз для результуючого функціоналу ефективності розкладу, з використанням якого можна отримувати кількісні порівняльні оцінки якості складеного розкладу.

  • Регистрация
  • Авторизация