Назва статті

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛІПТИЧНОЇ КРИПТОГРАФІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗ-ПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-26

Автори

Ільєнко А.В., к.т.н. Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Ільєнко С.С., к.т.н. Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Мазур Я.С., Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Прокопенко О.В., Національний авіаційний університет, Київ, Україна chunariova@gmail.com

Ключові слова

електронно-цифровий підпис, верифікація, конфіденційність

Анотація

У статті розглядається напрями удосконалення процедури формування та фкрифікації електронно-цифрового підпису з наданням можливості забезпечення цілісності та конфіденційності інформації. Запропонований метод заснований на алгоритмі підпису Шнорра, який дозволяє відновлювати дані безпосередньо з самого підпису аналогічно до RSA-подібних систем підпису та величина відновлюваної інформації є змінною, що залежить від інформа-ційного повідомлення.

  • Регистрация
  • Авторизация