Назва статті

СТВОРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗНАЧУЩИХ СЕГМЕНТІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗБЕРЕЖЕННЯ СМИСЛОВОЇ ЦІЛІСНОСТІ ВІДЕОРЕСУРСУ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-28

Автори

Оксіюк О.Г., д.т.н., проф., Національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. Oksiuk@ukr.net Корольова Н. ,Український університет залізничного транспорту, Харків, Україна. korolyova_na@ukr.net Бараннік В. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. vvbar.off@gmail.com Жуйков Д. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. Бабенко Ю. Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна. babenkomahalych@gmail.com Пухачов Р. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. rpugachoff@gmail.com

Ключові слова

кодування зображень, кодування відео, телекомунікація

Анотація

Обґрунтовується необхідність подальшого підвищення технологій ефективного синтаксичного кодування відеоінформаційних ресурсів для забезпечення їх інформаційної безпеки в ссістемах критичної інфраструктури. Показано, що одним з етапів потрібно використовувати методи ідентифікації сегментів відеокдара за ступенем їх насиченості структурними елементами. Обгрунтування, що це створює умови для подальшого зниження битового обсягу, а отже і підвищення рівня категорій доступності і цілісності інформаційних ресурсів. Викладається розробка виявлення значимих сегментів з позиції збереження семантичної цілісності відеоресурсу на основі використання системи правил для прийняття рішення по інформації про структурно-статистичних властивостях мікросегменти по складової яскравості цветоразностного уявлення видеокадра. Будується система правил по ідентифікації сегментів видеокадра за ступенем їх значимості з позиції збереження необхідного рівня цілісності обєктів інтересу з урахуванням інформаційної значущості локальних ділянок (мікросегменти) видеокадра, що характеризуються більшою однорідністю своїх структурно-статистичних властивостей. Обгрунтовуються базові складові такого правила, які включають: на першому рівні створюється система порівнянь показника, що характеризує рівень структурно-статис¬тичної насиченості мікросегменти, з верхнім і нижнім граничними значеннями. Тут встановлюється один з трьох типів мікросегменти, що характеризується відповідно високим, середнім або низьких рівнем структурно-статистичної насіченості на синтаксичних Рівні опису; на другому рівні будується система правил прийняття рішення щодо значущості всього сегмента з позиції ССЦ відеоресурсу на основі використання інформації про кількість мікросегменти з різним рівнем структурно-статистичної насиченості. Показано, що тимчасові затримки на обробку тут скорочуються в результаті того, що процес ідентифікації проводиться тільки по яскравості компоненти цветоразностного уявлення видеокадра, яка несе основну інформаційне навантаження серед інших колірних складових.

  • Регистрация
  • Авторизация