Назва статті

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-33

Автори

Попова М.А., к.т.н., Національний центр «Мала академія наук України», Київ, Україна. pma1701@gmail.com Приходнюк В.В., к.т.н., Національний центр «Мала академія наук України», Київ, Україна. tangens91@gmail.com

Ключові слова

трансдисциплінарність, інформаційно-аналітична система, дослідницька діяльність

Анотація

Основна увага в статті приділяється аспектам реалізації конституційного права молодих науковців на свободу наукової творчості в рамках виконання навчально-дослідницьких проектів шляхом забезпечення доступу до сучасних досягнень в галузі науки та техніки. Для вирішення даної задачі пропонується створення трансдисциплінарної системи підтримки навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді засобами програмної платформи «Трансдисциплінарні Освітні Діалоги Аплікаційних Онтологічних Систем». Когнітивні програмно-інформаційні засоби ІТ ТОДАОС забезпечують формування трансдисциплінарних «призм знань», які являють собою мережеві онтологічні представлення результатів навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді, семантично повязані з мережевими онтологічними представленнями науково-технічної продукції фундаментальних та прикладних досліджень установ НАН України та індексами контекстної звязності з тематично спорідненою науковою інформацією, навчальними програмами МОН та навчально-освітніми й методичними матеріалами на основі інтероперабельності й інтегративності знання-орієнтованих інформаційних ресурсів та систем, створених у різних форматах та за різними стандартами й технологіями

  • Регистрация
  • Авторизация