Назва статті

КАДРИ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЮВАНИХ СЕРЕДОВИЩ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-31

Автори

Петренко А.І., д.т.н.,проф. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. tolja.petrenko@gmail.com

Ключові слова

cервіс-орієнтована архітектура, семантичні сервіси, бізнес-модель, репозитарії серавісів, різні застосування (ПЗ, платформа, інфраструктура, дані, функції, безпека та інше) як сервіси

Анотація

Розглядається нова парадигма програмування, повязана не з обєктами, а з бізнес-процесами і їх складовою частиною — бізнес-функціями, коли компоновка додатків для виконання необхідної завдання здійснюється шляхом виявлення і виклику сервісів (спеціальних програмних компонентів з уніфікованими інтерфейсами), доступних у мережі, Цей підхід не залежить від конкретних мов програмування й операційних систем і передбачає використання сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) додатків, побудованої на основі формалізованих бізнес-процесів, функції яких представлені у вигляді багаторазово використовуваних сервісов із прозоро описаними інтерфейсами. Розглянуто основи побудови освітньої програми підготовки фахівців, здатних задовольняти потреби в ефективному впровадженні нових парадигм розподілених обчислень (на прикладі хмарних обчислень, мікросервісної архітектури, семантичних технологій); у створенні online-інструментарію, який дозволяє кінцевим користувачам динамічно складати робочі процеси прикладних застосувань згідно зі сценаріями в різних предметних галузях; у наповненні й обєднанні репозитаріїв веб-сервісів, що можуть виконуватися на різних хмарних сайтах у розподілених обчислювальних середовищах. Останнім часом виникла необхідність інтеграції і взаємодії програмних додат-ків у рамках сукупності великої кількості інформаційних систем підприємства або декількох підприємств. Спостерігаються тенденції переходу до бізнесу реально-го часу і створення систем розширеного підприємства, яке обєднує саме підприємство, його постачальників, партнерів і клієнтів у єдину систему. Тому потрібна взаємодія додатків, як в одній інформаційній системі, так і між система-ми окремих учасників бізнес-процесу. Попит на системних аналітиків і фахівців-компютерників, які вміти-муть обробляти й аналізувати дані різної природи для бізнесу, наукових до-сліджень, нових видів техніки, у найближче десятиліття зросте в декілька разів. Ці світові тенденції слід враховувати в процесі еволюційного вдосконалення змісту й напрямів підготовки фахівців для новітніх технологій

  • Регистрация
  • Авторизация