Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» НА НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-32

Автори

Старєва А.М., к.пед.н.,доц., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Миколаїв, Україна. starann61@ukr.net

Ключові слова

компетентнісний підхід, результати навчання, дидактичні компетенції

Анотація

Автор розкриває необхідність введення до освітньо-професійних програм підготовки магістрів непедагогічних спеціальностей дисципліни «Дидактика вищої школи». Формування педагогічних компетенцій викладача вищої школи уможливить майбутнім фахівцям професійну діяльність у закладах вищої освіти. Компетентнісний підхід має пронизувати всі аспекти професійної підготовки студентів. Тому до переліку результатів навчання випускника необхідно ввести спеціальну (дидактичну) компетентність. Дидактична компетентність полягає у здатності застосовувати знання з психології та педагогіки (дидактики) у навчальному процесі закладів вищої освіти.

  • Регистрация
  • Авторизация