ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

INTEGRATED MEDICAL DATA MANAGEMENT SYSTEMS REVIEW

PDF version

УДК 004.75

 

INTEGRATED MEDICAL DATA MANAGEMENT SYSTEMS REVIEW

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-16

 

Ihor Pysmennyi, postgraduate The National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine. ihor.pismennyy@gmail.com

Abstract. In recent years we’ve seen breakthrough research success in medicine and computer science enabled by novel technology advancements, data analyses capabilities and learning techniques. Despite this, quality care doesn’t have full cove­rage even in developed countries and access to care is recognised as one of the biggest challenges to the global healthcare system. Bound with population growth in remote areas in developing regions, which lack skilled professionals and medical resources, as well as aging in developed countries this caused a strong need for increasing healthcare effectiveness. Enabled by development of cloud technologies, quick expansion of mobile network coverage and internet access Clinical Information Management Systems integrated with decision support systems, Telemedicine (inclu­ding distributed Virtual Healthcare Teams and medical imaging), Mobile Healthcare, medical Internet of Things (mIoT), Consumer Health Informatics with personal intelligent health assistants, Health Information Exchanges and deep learning techniques for diagnostics and knowledge extraction are among the state-of-the-art solutions which are more or less successfully used for coping with the problem mentioned above. This paper reviews current situation with implementing these novel informational systems, analyses their advantages, drawbacks, implementation impediments and outcome effectiveness suggesting platform for empowering their integration and maximizing output of each module. Such solution will have a synergy effect and result in a drastic increase of medical resource utilization effectiveness, service quality and providing bigger and fuller coverage with less spending at the same time empowering knowledge exchange process and laying foundation for future development and innovations in the whole healthcare domain.

Keywords: EHR, Clinical Information Management Systems (CIMS), Telemedicine, Health information exchange (HIE), m-Health

 

ІНТЕГРОВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ОБІГУ МЕДИЧНИХ ДАНИХ

 

Письменний І. М., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна.      
ihor.pismennyy@gmail.com

Анотація. Останніми роками ми можемо спостерігати проривні успіхи в ме­дицині та комп’ютерних науках, спричинені розвитком інформаційних технологій, можливостям аналізу даних та модернізацією освіти. Незважаючи на це, навіть у розвинених країнах якісне лікування не є повністю загально­до­ступним, таким чином можливість доступу до медичної допомоги визнається однією з найбільших проблем глобальної системи охорони здоров’я. Будучи тісно пов’язаною зі зростанням населення у віддалених районах регіонів, що розвиваються, недостачею кваліфікованих фахівців та медичних ресурсів, а також старінням нації в розвинених країнах ця проблема спричинила гостру потребу в підвищенні ефективності системи охорони здоров'я. В той же час, завдяки розвитку хмарних технологій, швидкому розширенню покриття мобільних мереж та доступу до інтернету, інтегровані з інтелектуальними системами підтримки прийняття рішень Системи документообігу медичних закладів (CIMS), Телемедицина (включаючи віртуальні розподілені медичні команди (VHT) та віддалену обробку медичних зображень), системи мобільної медицини, медичний Інтернет речей (mIoT), користувацькі медичні інформаційні системи (CHI) з інтелектуальними помічниками, міжорганізаційні системи обміну медичними даними (HIE) та методики глибинного навчання для діагностики та досліджень успішно використовуються для вирішення вищезазначеної проблеми. В даній роботі розглядається поточний стан впровадження перелічених новітніх інформаційних систем, аналізуються їх переваги, недоліки, перешкоди впровадження та ефективність, а також пропонується інтегрована платформа, котра максимізує ефективність функціонування кожного модуля. Даний підхід забезпечить синергетичний ефект та призведе до значного підвищення ефективності використання медичних ресурсів, якості послуг та забезпечення більш повного покриття з меншими витратами, одночасно розширюючи можливості обміну знаннями та створюючи основу для подальшого розвитку та інновацій в галузі охорони здоров’я.

Ключові слова: Електронна карта пацієнта, Системи документообігу ме­дичних закладів, Телемедицина, Обмін медичними даними, Мобільна медицина.Номер сторінки у виданні: 0
Автор:

Повернутися до списку новин