ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛІПТИЧНОЇ КРИПТОГРАФІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

PDF version

УДК 004.056.55

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛІПТИЧНОЇ КРИПТОГРАФІЇ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-26

 

Ільєнко А.В., к.т.н. Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com

Ільєнко С.С., к.т.н. Національний авіаційний університет. Київ, Україна.

Мазур Я.С., Національний авіаційний університет. Київ, Україна.

Прокопенко О.В., Національний авіаційний університет, Київ, Україна

 

Анотація. У статті розглядається напрями удосконалення процедури формування та фкрифікації електронно-цифрового підпису з наданням можливості забезпечення цілісності та конфіденційності інформації. Запропонований метод заснований на алгоритмі підпису Шнорра, який дозволяє відновлювати дані безпосередньо з самого підпису аналогічно до RSA-подібних систем підпису та величина відновлюваної інформації є змінною, що залежить від інформаційного повідомлення.

Ключові слова: електронно-цифровий підпис, верифікація, конфіденційність.

 

PERSPECTIVES OF ELLIPTICAL CRYPTOGRAPHY TO ENSURE

THE INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

 

Anna ILYENKO, Ph.D., National Aviation University, Kyiv, Ukraine, chunario­va@ gmail.com

Sergii ILYENKO, Ph.D. National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Yana MASUR, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Elena PROKOPENKO, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

 

Abstract. In this article, the main problems underlying the current asymmetric crypto algorithms for the formation and verification of electronic-digital signature are considered: problems of factorization of large integers and problems of discrete logarithm. It is noted that for the second problem, it is possible to use algebraic groups of points other than finite fields. The group of points of the elliptical curve, which satisfies all set requirements, looked attractive on this side. Aspects of the application of elliptic curves in cryptography and the possibilities offered by these algebraic groups in terms of computational efficiency and crypto-stability of algorithms were also considered. Information systems using elliptic curves, the keys have a shorter length than the algorithms above the finite fields. Theoretical directions of improvement of procedure of formation and verification of electronic-digital signature with the possibility of ensuring the integrity and confidentiality of information were considered. The proposed method is based on the Schnorr signature algorithm, which allows data to be recovered directly from the signature itself, similarly to RSA-like signature systems, and the amount of recoverable information is variable depending on the information message. As a result, the length of the signature itself, which is equal to the sum of the length of the end field over which the elliptic curve is determined, and the artificial excess redundancy provided to the hidden message was achieved.

Keywords: digital signature, verification, confidentiality.Номер сторінки у виданні: 0

Повернутися до списку новин