ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

ЗАГАСАНЯ СИГНАЛУ В СУПУТНИКОВІЙ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ

Версія статті в PDF: ЗАГАСАНЯ СИГНАЛУ В СУПУТНИКОВІЙ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ 

UDC 621.396

SIGNAL FADING IN LAND-SATELLITE COMMUNICATION LINKS

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-01

Nathan Blaunstein, Dr.habil., Prof, Elad Bar, Ben Gurion University of the Ne­gev, Be'er Sheva, Israel. nathan.blaunstein@hotmail.com

Abstract The work considers effects of fading phenomena on signal data transmitted through the land-satellite communication links, accounting mostly for LEO satellite, as most complicated configuration of the satellite links. Based on the selec­ted, among other statistical and physical, model of fading effects prediction the pro­bability of fading phenomena in land-satellite communication links is analyzed for three cities in Israel, small, medium and large, and is compared with the results obtained by other authors above the Copenhagen, Stockholm and in England.

Key word: fading phenomena, satellite communication, LEO, satellite links.

ЗАГАСАНЯ СИГНАЛУ В СУПУТНИКОВІЙ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ

Натан Блаунштейн, д.ф.м.н., проф., Елад Бар, Університет Бен-Гуріона в Негеве, Ізраїль. nathan.blaunstein@hotmail.com

Анотація. В роботі розглянуто вплив явищ згасання на сигнал, що передаються в лінії супутникового зв'язку, здебільшого від супутника LEO, як по най­складнішій конфігурації супутникової ліній. На основі обраної серед інших статистичної та фізичної моделі прогнозування завмираючих ефектів, ймовірність явищ згасання у наземних супутникових каналах зв'язку аналізується для трьох міст Ізраїлю, малого, середнього та великого, та порівнюється з ре­зультатами, отриманими іншими автори для Копенгагена, Стокгольма та в міст Англії.

Ключові слова: явища загасання, супутниковий зв'язок, стаціонарна орбі­та, супутникова лінія.

 

_________________________________________

Рецензент д.т.н., проф. Лісовий І. П.,

професор кафедри телекомутаційних систем.

Одеська Національна академія зв’язку

ім. О.С. Попова, Одеса, УкраїнаНомер сторінки у виданні: 7

Повернутися до списку новин