ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

THE INFLUENCE OF FOREST VEGETATION ON THE RADIO COMMUNICATION CONDITIONS OF THE WIRELESS MODULES ZigBee

 

 

PDF version

UDC 621.396

THE INFLUENCE OF FOREST VEGETATION ON THE RADIO COMMUNICATION CONDITIONS OF THE WIRELESS MODULES ZigBee

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-02

 

Vаlentin Popov, Dr.hab.phys., professor, Riga Technical University, Riga, Latvia, popovs@latnet.lv

 

Abstract. This paper, ased on the results of experimental studies of the influence of forest vegetation on the transmission of digital signals in a radio channel for ZigBee technology, testifies that there is a zone (with a radius of about 50 m), within which the influence of forest on the loss of packet information does not occur, is suggested: 1) an empirical calculation model for the linear attenuation coefficient, at this its numerical value for the frequency 2.4 GHz is estimated as to amF = 0.5215 dB/m, which is practically close to the value amF  = 0.5 dB/m. as per Recommendations ITU-R P.833.6., 2) empirical expression determining the dependence of the working attenuation of a radio signal in forest vegetation as the function of the operating frequency and the distance between the transmitting and receiving stations.

Keywords: wireless modules in sensor networks, forest vegetation, attenuation co­efficient, working attenuation.

 

ВПЛИВ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НА СИСТЕМУ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

ПРИ РОБОТІ БЕЗДРОТОВИХ МОДУЛІВ ZigBee

 

Попов В.І., д.ф-м.н, проф., Ризький технічний університет, Рига, Латвія

 

Анотація. У статті, викорисовцючи результати експериментальних досліджень впливу лісової рослинності на передачу цифрових сигналів в радіоканалі для технології ZigBee, підтверджується наявність зони (з радіусом близько 50 м), в межах якої вплив лісу на втрату пакетної інформації не відбувається. Пропонується:

1) емпірична модель обчислення для лінійного коефіцієнта ослаблення, при його чисельному значенні для частоти, 2,4 ГГц 0.5215 дБ/м;

2) емпіричний вираз, що визначає залежність робочого ослаблення радіосигналу в лісової рослинності від робочої частоти і відстані між передавальною і приймальною станціями.

Ключові слова: бездротові модулі в мережах датчиків, лісова рослинність, коефіцієнт ослаблення, робота.Номер сторінки у виданні: 19
Автор:

Повернутися до списку новин