ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ ЕЛЕМЕНТАРНОГО СИГНАЛУ З МІНІМАЛЬНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ПОЗА СМУГОЮ РОБОЧИХ ЧАСТОТ

PDF версія

УДК 621.396

 

ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД СИНТЕЗУ ЕЛЕМЕНТАРНОГО СИГНАЛУ

З МІНІМАЛЬНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ПОЗА СМУГОЮ РОБОЧИХ ЧАСТОТ

 

DOI 10.36994/2707-4110-2019-2-23-05

 

Лісовий І.П., д.т.н., проф. Одеська національна академія звязку ім. О. С. По­пова. ur5fo55@gmail.com

Макаров І.В., Одеська національна академія звязку ім. О. С. Попова. miv_2000@ukr.net

 

Анотація. В роботі показано, що синтез сигналу оптимальної форми є екстремальною задачею, варіаційний характер якої дозволяє для її вирішення застосувати ідеї та методи функціонального аналізу. Для дослідження екстремальних властивостей функціоналу застосовано варіаційне числення. Отримано вираз який описує форму елементарного сигналу кінцевої тривалості з мінімальною енергією за межами робочої смуги частот.

Ключові слова: елементарний сигнал, енергетичний спектр, функціонал, сильний мінімум.

 

VARIABLE METHOD OF SYNTHESIS OF THE ELEMENTAL SIGNAL

WITH MINIMUM ENERGY OUTSIDE OF WORKING FREQUENCY

 

Ivan Lisovyj, Dr.habil., Prof. O.S. Popov Odesa national academy of Telecommunications, Odesa, Ukraine. ur5fo55@gmail.com

Igor Makarov, O.S. Popov Odesa national academy of Telecommunications, Odesa, Ukraine. miv_2000@ukr.net

 

Abstract. It is shown in the paper that the synthesis of a signal of the optimum form is an extreme problem, the variational nature of which allows for its solution to apply the ideas and methods of functional analysis. Variational calculus was applied to study the extreme properties of the functional. An expression describing the form of the elementary signal of finite duration with minimum energy outside the working frequency band was obtained.

Keywords: elementary signal, energy spectrum, functional, strong minimum.Номер сторінки у виданні: 0

Повернутися до списку новин