ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

Редакційна колегія

Головний редактор:

Таланчук Петро Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, президент Академії інженерних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Нікуліна Г. Ф., кандидат технічних наук

Відповідальний секретар:

Поліновський В. В., кандидат технічних наук

Члени редколегії:

Алішов Н. І., доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

Бондаренко В. М., доктор технічних наук;

Бандура В. М., доктор технічних наук, професор;

Бурлаков М. В., доктор технічних наук, професор;

Забара С. С., доктор технічних наук, професор;

Зайцев В. Г., доктор технічних наук, професор;

Зеленський К. Х., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

Зіньковський Ю. Ф., академік НАПН України, доктор технічних наук, професор;

Малишев В. В., доктор технічних наук, професор;

Петренко А. І., доктор технічних наук, професор;

Романкевич О. М., доктор технічних наук, професор;

Тимошенко А. Г., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;

Тимошенко О. М., кандидат фізико-математичних наук;

Трофимчук С. І., доктор фізико-математичних наук, професор;

Ходзінський О. М., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.