(1)
Семенко, А.; Кушнір, М.; Бокла, Н.; Шестопал, Є. СИНТЕЗ ШИРОКОСМУГОВОЇ ТЕЛЕКОМУНКАЦЙНОЇ СИСТЕМИ З ПІДВИЩЕНОЮ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЮ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ХАОСУ. ВУУСІОТК 2021, 1.