(1)
Мельник, І.; Починок, А. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ ГРАНИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ КОРОТКОФОКУСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ЗА УМОВИ ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ В ІОНІЗОВАНОМУ ГАЗІ. ВУУСІОТК 2021, 1.