Мельник, Ігор, і Аліна Починок. 2021. «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ ГРАНИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ КОРОТКОФОКУСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ЗА УМОВИ ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ В ІОНІЗОВАНОМУ ГАЗІ». Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика 1 (28). https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/78.