Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 7 від 27.12.2018 р.)

Автори

Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net

Ключові слова

Нанотехнології, графен, батарея, суперкомп’ютер, водневе джерело, супутник, сонячний елемент, хаос, мультисервісна мережа

Повна версія статті

Автори

Лунтовський А. O., д.т.н., проф., Університет кооперативної освіти Саксоніїї «Беруфсакадемія», Дреден, Німеччина. Andriy.Luntovskyy@ba-dresden.de

Ключові слова

платформи для роботів, віртуальні роботи, безсерверні мобільні додатки, кілоботи, біолоїди, фізично-кібернетичні системи

Повна версія статті

Автори

Асаёнок М. А., Білоруська державна академія звязку, Мінськ, Республіка Білорусь. ama-rul@mail.ru Зєнєвіч А. О., д.т.н., проф., Білоруська державна академія звязку, Мінськ, Республіка Білорусь. a.zenevich@bsac.by Новіков Е. В., к.т.н., доц., Білоруська державна академія звязку, Мінськ, Республіка Білорусь. e.novikov@bsac.by

Ключові слова

кремнієвий фотоелектронний помножувач, середня амплітуда фото відгуку

Повна версія статті

Автори

Попов В. І., д.т.н., проф., Ризький технічний університет (РТУ), Рига, Латвія. Popovs@latnet.lv Скуднов В. О., к.т.н., Ризький технічний університет (РТУ), Рига, Латвія. vladimir.skudnov@sotus.net Васильєв О. С., к.т.н., Ризький технічний університет (РТУ), Рига, Латвія. aleksejs.vasiljevs@ldz.lv

Ключові слова

Антени, патч антени, мікрополоскові антени, смарт антени, адаптивні антени, тенденції розвитку

Повна версія статті

Автори

Климаш М. М., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. mklimash@lp.edu.ua Нажм Ахмад Байдун, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. najem.b@iptpowertech.com Демидов І. В., д.т.н., доц. Національний університет «Львівська політех-ніка», Львів, Україна, demydov@lp.edu.ua

Ключові слова

Інфокомунікаційні платформи, цільовий рекламний контент, керовані соціальні впливи, стратегії реалізації електронного урядування

Повна версія статті

Автори

Скулиш М. А., к. т. н., КПІ імені Ігоря Сікорського, Київ, Україна. skulysh@gmail.com

Ключові слова

5G, LTE, SDN, NFV, гібридний телекомунікаційний сервіс, гібридне телекомунікаційне середовище

Повна версія статті

Автори

Торошанко Я. І., к.т.н., Державний університет телекомунікацій, Київ, Україна. toroshanko@ukr.net Якимчук Н. М., Луцький національний технічний університет, Луцьк, Ук-раїна. selepyna@ukr.net

Ключові слова

телекомунікаційна мережа, функція чутливості, нейронна мережа, динамічна система, управління чергою, затор, перевантаження, передбачення стану черги

Повна версія статті

Автори

Чернов А. С., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі¬кор-ського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Волошин А. О., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-корського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Казміренко В. А., к.т.н., доц., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Прокопенко Ю. В., д.т.н., доц. НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua

Ключові слова

смужкова лінія, щілинна лінія, ТЕ-мода, ефективна діелектрична проникність, характеристичний опір

Повна версія статті

Автори

Осадчук О. В., д.т.н., проф., Вінницький національний технічний універ-ситет, Вінниця, Україна. osadchuk.av69@gmail.com Осадчук Н. І., к.мед.н., доц., Вінницький національний медичний універси-тет ім.М.І.Пирогова, Вінниця, Україна. osadchuk.n70@gmail.com Осадчук Я. О., к.т.н., доц.., Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна. osadchuk.j93@gmail.com

Ключові слова

радіовимірювальний частотний перетворювач, від’ємний диференційний опір, реактивні властивості, концентрація газу, Helicobacter Pylori

Повна версія статті

Автори

Лісовий І. П., д.т.н., проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Одеса, Україна. ur5fo55@gmail.com Пилипенко Г. В., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. ur5fo55@gmail.com

Ключові слова

Контроль трафіку, буфер, нечітка логіка, нечіткий адаптивний контролер, база лінгвістичних правил

Повна версія статті

Автори

Гладких В. М., к.т.н., доц., Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Київ, Україна. onazkafedratk@gmail.com Торошанко О. С., Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Київ, Україна. toroshanko@gmail.com

Ключові слова

сенсорна мережа, маршрутизація, пропускна здатність, метрика маршруту, адміністративнва відстань, функціонал якості, ієрархія Сааті

Повна версія статті

Автори

Віноградов М. А., д.т.н.,проф.,Національний авіаційний університет, Київ, Україна. vl43radar@gmail.com Савченко А. С., к.т.н., доц., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. alina@inet.ua

Ключові слова

корпоративна мережа, система управління, ефективність функціонування

Повна версія статті

Автори

Кушнір М. Я., к.ф.-м.н., доц., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна. kushnirnick@gmail.com. Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розви-тку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net. Косован Г. В., Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці. kosovan.gregoriy@gmail.com Бокла Н. І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net. Шестопал Є. О., Державний унівверситет телекомунікацій,Київ, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

хаос, псевдовипадкова послідовність, псевдохаотична послідовність, криптографія, конфіденційність передачі інформації

Повна версія статті

Автори

Матвієнко М. В., WIRCOM, Київ, Україна. gva@wircom.ua Гайдаманчук В. А., к.т.н., WIRCOM, Київ, Україна. gva@wircom.ua

Ключові слова

синхронізація часу, синхронізація частоти, служба єдиного часу, GPS, GLONASS, GALILEO, GNSS, NTP, PTP, TWSTFT,UTC

Повна версія статті

Автори

Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net Бокла Н. І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net Домрачева К. О., к.т.н., Державний унівверситет телекомунікацій, Київ, Україна. katyscha@ukr.net Шестопал Є. О., Державний унівверситет телекомунікацій, Київ, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

Радіорелейна лінія, рівняння радіолінії, фазоманіпульований сигнал, енергетичний виграш, завадозахищеність, псевдовипадкова послідовність, конфіденціальність

Повна версія статті

Автори

Коваль В. В., д.т.н., проф., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна. v.koval@nubip.edu.ua Самков А. В., д.т.н., Інститут електродинаміки НАН України м. Київ, Україна. samkov@ied.org.ua Пискун О. Н., Медина Н. С., Національний центр управління та досліджень космічних засобів, Київ, Україна. piskun@nkao.gov.ua Головня М. В., Державне підприємство «Укрметртестстандарт», Київ, Україна. ermatec@ukrcsm.kiev.ua Шкляревський І. Ю., ТОВ «Інформаційні сервісні технології», Київ, Україна. ish@ist.net.ua

Ключові слова

Інформаційна система, передавання, електроенергетичні мережі, SMART-технології, мітка точного часу, синхронізація, протокол IEEE 1588

Повна версія статті

Автори

Наритник Т. М., к.т.н., проф., Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Сайко В. Г., д.т.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com

Ключові слова

супутникові телекомунікації, геостаціонарні супутники, низькоорбітальні системи супутникового зв’язку, супутники великої пропускної здатності, розподілений супутник, мікросупутник і наносупутник

Повна версія статті

Автори

Діброва М. О., к.т.н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. dibmichen@gmail.com

Ключові слова

направлений ациклічний граф (НАГ), гранулярність задачі, ієрархічний метод, планувальник Maui, планувальник, алгоритм планування, менеджер задач, grid, степінь паралелізму

Повна версія статті

Автори

Давиденко Г. В., д.пед.н., доц., Вінницький інститут Університету «Україна», Вінниця, Україна. ganna.davydenko@gmail.com

Ключові слова

інклюзія, інклюзивне навчання, студенти з особливими освітніми потребами, заклад вищої освіти інклюзивного типу, супровід навчання осіб з особливими освітніми потребами

Повна версія статті

Автори

Наконечний О. Г., д.ф.-м.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. a.nakonechniy@gmail.com Зінько П. М., к.ф.-м.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. petro.zinko@gmail.com Шевчук Ю. М., Київський національний університет імені Тараса Шев-ченка, Київ, Україна. nysya@hotmail.com

Ключові слова

диференціальні рівняння, різницеві рівняння, нестаціонарні параметри, оптимальні за функціоналом оцінки, гарантовані оцінки, невизначеність

Повна версія статті

Автори

Стрелковська І. В., д.т.н, проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. i.strelkovskaya@onat.edu.ua Соловська І. М., к.т.н., доц., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. i.solovskaya@onat.edu.ua Макоганюк А. О., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. a.makoganyuk@onat.edu.uа Северин М. В., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. n_severin@ukr.net

Ключові слова

Самоподібний трафік, якість обслуговування, прогнозування, екстраполяція, сплайн-функція, лінійний сплайн, кубічний сплайн

Повна версія статті

Автори

Князєва Н. О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових тех-нологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Шестопалов С. В., к.т.н., Одеська національна академія харчових тех-нологій, Одеса, Україна. sshestopalov1984@gmail.com

Ключові слова

NGN, IMS, сервіс, показники якості, тензорний аналіз, теорія телетрафіку, самоподібність трафіку

Повна версія статті

Автори

Кривий С. Л., д.ф.-м.н,, проф., Київський націрнальний університет імені Тараса Шевченка,Київ, Україна. sl.krivoi@gmail.com

Ключові слова

математичний сейф, скінченні кільця, скінченні поля, системи лінійних рівнянь

Повна версія статті

Автори

Гребенюк О. В., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. alexgr.dev@gmail.com Павленко В. І., к.ф.-м.н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. pavlenko.v@i.ua

Ключові слова

порти та адаптери, гексагональна архітектура, шарувата архітектура, цибулинна архітектура, ітеративна розробка, програмне забезпечення (ПЗ), проектування програмного забезпечення (ППЗ)

Повна версія статті

Автори

Патлаєнко М. О., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. nick_msa@ukr.net Ошаровська О. В., к.т.н.,доц.,Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. osharovskaya@gmail.com

Ключові слова

фрактальне кодування, коефіцієнт стиснення, доменні блоки, рангові блоки, якість зображення

Повна версія статті

Автори

Булах Б. В., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. bogdan.bulakh@gmail.com Харченко К. В., к.т.н., Національний технічний університет України «Ки-ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. konst1970@gmail.com

Ключові слова

сервісно-орієнтована архітектура (СОА), REST, оркестрування сервісів, база знань, графова база даних

Повна версія статті

Автори

Слободян Я. О., д.т.н., Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві, Київ, Україна. yaroslav.sl@gmail.com

Ключові слова

паралельні обчислення, кластер, метод скінченних елементів, модель

Повна версія статті

Автори

Ліщитович А. Л., Університет «Україна», Київ, Україна. AL@sors.me. Павленко В. І., к.ф.-м.н, Університет «Україна», Київ, Україна. Pavlenko.v@i.ua

Ключові слова

ключові показники ефективності (КПЕ), ефективність, вирішення конфліктів, відповідальність членів команди, розробка програмного забезпечення, настройка робочого процесу

Повна версія статті

Автори

Зубко Р. А., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. RZubko@ukr.net

Ключові слова

стиснення зображень, фрактальний алгоритм, методи оптимізації, комп*ютерна графіка

Повна версія статті

Автори

Пономаренко О. В., к.т.н., доц. Коледжу інженерії та управління, Київ, Україна. ponomarenkos_200@ukr.net Скрипниченко А. А., Національний університет ім. Тараса Шевченка, Ки-їв, Україна. Skriptak@ukr.net

Ключові слова

Безпроводова мережа, затримка інформації, рівняння з аргументом, що відхиляється, комп’ютерний трафік, формування та регулювання трафіку

Повна версія статті

Автори

Копей В. Б., к.т.н., доц., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна. vkopey@gmail.com

Ключові слова

інтерактивні обчислення, Python, Jupyter Notebook, мова розмітки, Markdown, регулярний вираз

Повна версія статті

Автори

Булаковська А. О., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. ryhz8998@gmail.com

Ключові слова

Tомографія, сенсорна система, акустична емісія, обробка шуму, перетво-рення Радону, вагова функція р-фільтра

Повна версія статті

Автори

Гринчишин Т. М., к.т.н., доц., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Івано-Франківська філія, Івано-Франківськ, Україна. gtarasm79@ukr.net Саган Н. 3., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Івано-Франківська філія, Івано-Франківськ, Україна. gtarasm79@ukr.net

Ключові слова

без надлишкове кодування, спец процесор, коректуючий код, програмний модуль, алгоритм

Повна версія статті

Автори

Шадура О. В., Інститут теоретичної фізики ім. М.М Боголюбова НАН України, Київ, Україна. ksu.shadura@gmail.com

Ключові слова

Генетичні алгоритми, багатоцільова оптимізація, оптимізація чорної коробки, моделювання транспорту частинок

Повна версія статті

Автори

Бундак О. А., к.і.н., Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Луцьк, Україна. nata12342012@ukr.net Зубовецька Н. Т., к.т.н., Луцький національний технічний університет Луцьк, Україна. nata12342012@ukr.net

Ключові слова

програма, ряди динаміки, прогноз, коінтеграція

Повна версія статті

Автори

Васюк І. В., к.е.н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Дубенська філія, Дубно, Україна. inesaha2@gmail.com Поліха В. В., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Дубенська філія,,Дубно, Україна. polikha.vika@gmail.com

Ключові слова

менеджмент, управління, технології, інфокомунікації, сис¬теми, бенчмаркінг, грейдинг, контролінг

Повна версія статті