Про вісник

Загальну інформацію щодо видання

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика , обчислювальна техніка та кібернетика» заснований квітні 2000 року. Засновником наукового видання є Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна»). Тематична спрямованість журналу: теоретичні основи інфокомунікацій; інфокомунікаційні системи; безпроводові технології; комп’ютерна та програмна інженерія; захист інформації та кібербезпека; електронні матеріали та нанотехнології; менеджмент економіки та освіти

У Відкритому Міжнародному Університеті розвитку людини «Україна» функціонує спеціалізована вчена рада К 26.139.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» та 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» що відповідає напрямку журналу.

Таким чином, журнал публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в галузях гуманітарних науки , соціальних та поведінкових, природничих наук, управління та адміністрування, інформаційних технологій , автоматизації та приладобудування, електроніки та телекомунікацій, присвячених пошуку ефективних наукових і технічних рішень, орієнтованих на підвищення якості проектування , оптимізації технологічних процесів, що сприяє енергоефективності, заощадженню матеріальних ресурсів і захисту навколишнього середовища при виробництві електронних пристроїв комп’ютерних мереж.

Головний редактор:

Таланчук Петро Михайлович

Таланчук П.М.

Автор понад 250 наукових праць, серед яких 14 монографій, підручників і навчальних посібників.

Автор 50 свідоцтв та запатентованих винаходів.

Міністр освіти України (1992–1994 рр.). Ініціатор створення Академії педагогічних наук України, член трьох міжнародних академій, автор багатьох запатентованих винаходів та наукових праць (в тому числі і підручників).

Основні напрямки наукової діяльності:

в галузі технічних наук — приладобудування; в галузі гуманітарних наук — освіта, педагогіка, наукознавство.

Нагороди:

Указом Президента України № 336/2016 від 19 серпня 2016 року нагороджений ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

Заступник головного редактора:

Семенко Анатолій Ілларіонович

Семенко А.І.

Автор понад 130 наукових публікацій, в тому числі 4 монографії, 5 патентів України на корисну модель.

Лауреат Державної премії СРСР в галузі радіозв'язку як головний конструктор урядового комплексу космічного зв'язку, 1989 р.

Академік академії зв'язку України по відділенню «Наземні та супутникові засоби зв'язку», 1993 р.

Дійсний член Міжнародної академії інформатизації, 1994 р.

Коло наукових інтересів — теорія передачі інформації, безпроводові та мобільні телекомунікаційні системи; системи радіорелейного та супутникового зв'язку; телекомунікаційні системи НВЧ; мультисервісні мережі; комп'ютерні системи та мережі.

Нагороди:

Подяка від Київського міського голови, 2009 р.

Почесна грамота Державної адміністрації зв'язку Міністерства транспорту та зв'язку, 2010 р.

Галузі знань та спеціальності що відповідають напрямкам журналу чи споріднені із ними

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності
03 Гуманітарні наук 033 Філософія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ № 20852-10652 пр від 16.07.2014 р.

ISSN-номер для ідентифікації

2707-4110 (Print).

Ідентифікатор DOI

10.36994/2707-4110