ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика"

Тема: ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОКОМУНІКАЦІЇЇ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

DOI: 10.36994/2707-4110-2019-1-22-01

Нанотехнології, робототехніка, геноміка вважаються науковими напрямками, які змінять світ. Сьогодні нанотехнології дозволяють виготовити сенсорні дисплеї, для яких використовується майже зниклий із надр Землі індій, та ефективні акумулятори. Графен, провідність якого у 3,5 рази вища ніж у кремнію, уже використовується для виготовлення надвисокочастотних транзисторів. Створені літій-металеві акумулятори дозволять збільшити пробіг електрокарів до 600 км. Водневі джерела живлення уже замінюють літій-іонні акумулятори й використовуються в трамваях і автомобілях, в перспективі в літаках і електронних приладах. Предметом сперечання в науково-технічному рівні країн є суперкомп'ютери. Сьогодні лідерами напрямку є Китай і США. Китай планує у 2020-р. створити суперкомп’ютер з рекордною продуктивністю - 1 екзафлопс (1018 операцій /с).Ілон Маск одержав рішення США щодо запуску декількох тисяч міні супутників для забезпечення послугами інтернет всіх людей на Землі. Розробка вченими Південної Кореї сонячного елемента товщиною 1 мкм відкриває перспективу створення гігантської електробатареї навколо Землі. Українськими вченими запропоновано використати псевдовипадкові послідовності на основі хаосу для забезпечення високої конфіденційності передачі інформації в телекомунікаційних системах. Головним завдання в розвитку інфокомунікацій слід вважати створення з використанням новітніх технологій та матеріалів мультисервісних мереж для забезпечення послугами мобільного зв’язку та Інтернет всіх людей на Землі.

докладніше...
Автори: Семенко А.І.,
Номер сторінки: 0

СУЧАСНІ ДОДАТКИ ТА ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОБОТІВ

DOI: 10.36994/2707-4110-2019-1-22-02

 

В наш час кількість роботів, які співпрацюють з людьми, машинами та один з одним у різних сферах виробництва та економіки, побуту, індустрії розваг, соціальної педагогіки, швидко зростає. Безкоштовні мобільні додатки широко використовуються в робототехніці: додатки, що вбудовуються безпосередньо в пускачі та механізми; хмарні програми та інші. В результаті зміщеного акценту на продуктивність, енергію та ефективність алгоритмів додавання та платформи для робототехніки в майбутньому розвиватимуться оптимізацією наступних алгоритмів: необмежені рухи робота та його орієнтація в 3D-просторі; виявлення зіткнень тіла робота (автономне відносне розташування) з запобіганням тупикової ситуації; маршрут автономної їзди та польоту для безпілотних пристроїв, авто та безпілотників. ROS (Робоча операційна система) для персональних роботів – відома платформа робототехніки, сьогодні популярна в промисловості та академічних установах. ROS включає такі архітектурні компоненти: компоненти управління пакетами; абстрактний шар для програмного та апаратного забезпечення (Hardware Abstraction Layer) та драйверів пристроїв; компоненти з функціями зв’язку та обміну повідомленнями між програмами або частинами середнього програмного забезпечення та веб-сайтами. Теплі роботи можна запрограмувати для імітації 2d-форм, які притаманні зграям комах, риб та птахів. Дослідникам вдалося забезпечити роботу власну координацію, що є значним кроком у розвитку колективного штучного інтелекту Сотні роботів співпрацюють у галузі очищення довкілля від наслідків стихійного лиха, інші моделюють соціальні процеси. Документ присвячений до важливої науково-практичної проблеми використання сучасних мобільних безсерверних додатків, здатних до автономної роботи, та робототехнічних платформ, зокрема, до їх класифікації та стандартизації. Розглянуто сценарії використання роботів, які зосереджуються не лише на виробництві та моделюванні процесів у галузі, а й на поведінковому моделюванні, поєднуючи їх із використанням роботів у педагогіці та соціології.

докладніше...
Номер сторінки: 0

АМПЛИТУДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТООТКЛИКА КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ

DOI: 10.36994/2707-4110-2019-1-22-03

В настоящее время во многих приложениях необходимы фотоприемники, которые обеспечивают регистрацию оптического излучения в широком диапазоне интенсивностей и позволяют сочетать два режима работы: токовый и счет фотонов. К таким приборам можно отнести кремниевые фотоэлектронные умножители (Si-ФЭУ), имеющие ряд преимуществ по сравнению с электровакуумными фотоумножителями и лавинными фотоприемниками. Однако влияние на характеристики фотоотклика Si-ФЭУ таких важных факторов как напряжение питания и температура изучено недостаточно. В работе исследовано влияние этих факторов на амплитудные параметры фотоотклика Si-ФЭУ. Представлена структурная схема экспериментальной установки, с помощью которой проводились измерения характеристик фотоотклика Si-ФЭУ со структурами n+-n-p+ и p+-p-n+, выпускаемых ОАО «Интеграл» (Республика Беларусь). Представлены зависимости средней амплитуды фотоотклика от напряжения питания и температуры кремниевых фотоумножителей для различных длин волн оптического излучения. Получено, что при воздействии на Si-ФЭУ оптическими импульсами с одинаковыми длительностью и энергетической экспозицией в условиях одинаковой температуры при одном и том же перенапряжении амплитуда фотоотклика была большей для Si-ФЭУ со структурой p+-p-n+ независимо от длины волны оптического излучения. Установлено, что при изменении перенапряжения рост амплитуды фотоотклика наблюдается только в диапазоне перенапряжений ΔU = 0 ¸ 3 В для всех исследуемых Si-ФЭУ независимо от длины волны регистрируемого оптического излучения и температуры. Определено, что уменьшение температуры приводило к увеличению амплитуды импульсов фотоотклика. Наиболее сильно зависимость амплитуды фотоотклика от температуры проявлялась для Si-ФЭУ со структурой p+-p-n+. Показано, что зависимости средней амплитуды фотоотклика Si-ФЭУ от энергетической экспозиции имеют линейный участок, протяженность которого зависит от длины волны регистрируемого оптического излучения. 

 

докладніше...
Номер сторінки: 0

АНТЕНИ МОБІЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ У СУЧАСНИХ МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ (ОГЛЯД)

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-04

У зв'язку з розвитком технологій мобільних терміналів (мобільні телефони, смартфони, планшети, комп'ютери з бездротовими модемами і т.д.) В стандартах UMTS (3G) і LTE (4G) велика увага виробників цих пристроїв приділяється модернізації та розробці антенних систем. В даний час антенні системи МS (mobile station) технологічно виконуються на основі мікросмужкових ліній складної конфігурації, які забезпечують виконання вимог, що пред'являються сучасними стандартами зв'язку. Для мобільних терміналів автомобільного, залізничного транспорту впроваджуються антенні системи MIMO, адаптивні антенні решітки, що відповідають сучасним технічним вимогам зі сталого прийому сигналів базових станцій.У роботі проводиться аналіз існуючих, і оцінюється перспектива антенних систем мобільних терміналів 3G-4G поколінь системи мобільного зв'язку

докладніше...
Номер сторінки: 0

АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КЕРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВПЛИВІВ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-05

У цій роботі коротко розглянуто загальну постановку завдання реалізації стратегії керованих соціальних впливів у інформаційному просторі на основі гібридних інфокомунікаційних платформ. Подано графо-алгоритмічний опис інформаційних операцій, пов’язаних як із цільовим розповсюдженням заданого інформаційного контенту, так і зі збором даних щодо реакційних змін уподобань тих чи інших груп користувачів у відповідних соціально-інформаційних середовищах. Виконано класифікацію типів профілювання користувачів цифрових послуг у інформаційному просторі, що може бути практично корисною при розвитку систем електронного урядування на основі сучасних ІКТ-засобів. Подано коротку характеристику процесу профілювання для створення цільової аудиторії з метою проведення зазначених інформаційних операцій на основі інфокомунікаційних платформ, які функціонують у відкритому інтернет-просторі. Авторам видається ефективним перехід до гібридних хмарних інфокомунікаційних технологій для реалізування процесів, які розглянуті в статті. Необхідність уваги держави до порушених у цій роботі питань є безсумнівною, оскільки вигоди від активної взаємодії із соціумом полягають не лише у проведенні тих чи інших інформаційних кампаній, але її наслідком, по суті, є досягнення вершини процесу інформатизації суспільства у постіндустріальну епоху, що безпосередньо сприятиме укріпленню єдиної монолітної нації.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОКІВ У ГІБРИДНОМУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

DOI 10.36994/10.36994/2707-4110-2019-1-22-06

У статті наведено архітектуру обслуговування потоків у гібридному телекомунікаційному середовищі, яка забезпечить гнучкість та масштабованість обчислювальних ресурсів телекомунікаційної мережі. Гібридні рішення для систем обслуговування телекомунікацій з використанням хмарних технологій за рахунок вдосконаленої багатошарової архітектури телекомунікаційної системи та взаємодії між підсистемами різних рівнів дозвололить контролювати процес обслуговування, а саме розподіл службових потоків, розподіл інформаційних потоків, а також обчислювальних ресурсів візлів обслуговування та телекомунікаційних ресурсів каналів зв’язку.

Розроблена архітектура локальної мережі оператора мобільного зв’язку дозволяє оцінити переваги та вузькі місця віртуалізації мережевих функцій, та визначити особливості забезпечення показників якості обслуговування у гетерогенному телекомунікаційному середовищі.

 

докладніше...
Автори: Скулиш М. А.,
Номер сторінки: 0

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ ЧУТЛИВОСТІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАТОРІВ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-07

Розглянута схема контролю заторів з використанням зворотного зв’язку по знаку функції чутливості продуктивності телекомунікаційної мережі. Знак чутливості продуктивності (цільової функції) надає оптимальний напрям для налаштування швидкості джерела даних. Найбільш поширеною схемою контролю двійкових повідомлень зворотного зв’язку про можливі перевантаження мережі є виявлення і установка біта затору на основі довжини черги вхідних пакетів. Основна перевага схеми на основі черг є її низька складність: довжину черги можна контролювати за допомогою одного лічильника. Проте, цей метод може створювати великі черги в мережевих вузлах. Виявлення створеного затору повинно затриматися на певний час, необхідний для створення черги. Аналогічно, виявлення рішення затору також затримується на певний час, необхідний для оброблення черги. Для визначення знаку функції чутливості продуктивності телекомунікаційної мережі запропоновано використання простої нейронної мережевої моделі динамічної системи. Розроблений алгоритм оптимального управління забезпечує формування керуючого сигналу таким чином, щоб вихід системи відповідав як можна ближче заздалегідь встановленим характеристикам мережі. Запронована модель для багатокрокового передбачення стану черги. Результати моделювання запропонованої схеми показують, що схема на основі чутливості має кращу продуктивність в порівнянні зі звичайною схемою черги вибору порога. Схема на основі функції чутливості дає менші коливання в розмірі черги і швидкостях джерела. Причому, коливання суттєво не відрізняються, навіть якщо існують великі зміни в швидкостях обслуговування вузьких місць черги в телекомунікаційній мережі чи її фрагментах.

докладніше...
Номер сторінки: 0

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕ ТИПІВ КОЛИВАНЬ СМУЖКОВИХ ЛІНІЙ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-08

Запропоновано метод розв'язання електродинамічної задачі знаходження характеристик ТЕ-типів коливань смужкових ліній. Задачу зведено до проблеми знаходження власних чисел та власних векторів, яку розв'язано методом скінчених елементів. Отримані розв'язки дають можливість як отримати розподіл компонент електромагнітного поля, так і розрахувати інтегральні характеристики смужкової лінії, такі як ефективну діелектричну проникність та характеристичний опір еквівалентної довгої лінії. Наведено результати розрахунків для щілинної лінії, які добре узгоджуються з іншими опублікованими результатами. Запропонований метод не має обмежень щодо геометричних і електрофізичних параметрів ліній і може буди застосовано до будь-яких конструкцій смужкових ліній в довільних середовищах.

докладніше...
Номер сторінки: 0

РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З NDR ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ШТАМІВ БАКТЕРІЇ HELICOBACTER PYLORI

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-09

В статті розглянуто радіовимірювальний перетворювач концентрації газу для діагностики штамів бактерії Helicobacter Pylori. Одним із перспективних напрямків при побудові  перетворювачів концентрації газу для дихальної діагностики є використання  частотних перетворювачів концентрації газу на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним диференційним опором (NDR). Даний тип перетворювачів дозволяє розв'язати задачу використання аналогово-цифрових перетворювачів, оскільки реалізовує метод перетворення "інформативний сигнал – частота", який є одним з найкращих для подальшої обробки на комп'ютері. Проведені теоретичні та практичні дослідження показали, що використовуючи реактивні властивості напівпровідникових приладів та транзисторні структури, в яких існує від’ємний диференційний опір, можна значно підвищити чутливість та точність вимірювання концентрації газу, зокрема NH3. Авторами запропонований та досліджений радіовимірювальний перетворювач концентрації газу який побудований на основі транзисторної структури з від'ємним диференційним опором та газочутливим елементом до NH3. При зміні концентрації газу змінюється провідність чутливого елемента який адсорбує молекули NH3, що в свою чергу змінює активну та реактивну складові повного опору транзисторної структури. Реактивна складова повного опору транзисторної структури має ємнісний характер. Ця ємність входить в склад загальної ємності, що виникає на електродах стік двозатворного МДН-транзистора – колектор біполярного транзистора, яка разом з індуктивністю L утворюють резонансне коливальне коло. Розроблена динамічна математична модель частотного перетворювача концентрації газу методом змінних станів. Динамічна модель автогенераторного вторинного перетворювача концентрації газу дозволяє визначити значення частоти вихідного сигналу в залежності від зміни концентрації газу в будь-який момент часу. Отримано аналітичні вирази функції перетворення і рівняння чутливості. Чутливість розробленого пристрою для діагностики штамів бактерії Helicobacter Pylori складає від 2,1 кГц/ppm до 3,4 кГц/ppm.

докладніше...
Номер сторінки: 0

НЕЧІТКА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-10

У цьому документі показано, що автоматичний контроль основних параметрів телекомунікаційної мережі відбувається в умовах невизначеності, що пов'язано з відсутністю достатньої статистики, що характеризує об'єкт керування (у цьому випадку система розподілу інформації або передачі шлях). Недоліки традиційних систем керування навантаженням мережі, а саме - негнучкість поведінки у незапрограмованих ситуаціях та нездатність до аналізу явищ зовнішнього середовища можна подолати, якщо використати як прототип системи керування органічного світу. Основною перевагою нечітких регуляторів для системи керування потоками навантаження є використання інформації якісного характеру, яку неможливо формалізувати при реалізації традиційних мов регулювання, мала чутливість нечітких регуляторів до збурень в певному діапазоні і кращі характеристики в порівнянні з класичними регуляторами.

 

докладніше...
Номер сторінки: 0

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ: ОСНОВНІ ТА ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-11

Розглянуто сенсорну мережу Ad Hoc з мобільними мережними вузлами. Проаналізовані основні показники пропускної здатності і якості каналу обміну даними, побудованому на сенсорній мережі. При статистичному аналізі якості мережного сервісу використовується параметр, заснований на середній експертній оцінці розбірливості мови (Mean Opinion Score, MOS). Даний параметр враховує такі характеристики, як джиттер, час затримки і рівень втрат пакетів, і дозволяє кількісно оцінити якість зв'язку при викликах в діапазоні від 1,0 до 5,0. На стадії проектування сенсорної мережі і в процесі її розвитку дуже важливим є завдання вибору алгоритму маршрутизації. Для розв'язання завдання оптимальної маршрутизації у сенсорній мережі розроблено часткову математичну модель мережі, яка складається з N вузлів комутації та M ліній безпроводового  зв'язку. Визначено середній час перебування повідомлень в лінії між двома мережними вузлами. Для удосконалення методів і алгоритмів маршрутизації в сенсорних мережах розроблена узагальнена математична модель процесу маршрутизації в складених мережах і методика вибору найкращого маршруту або сукупності кращих маршрутів за сукупністю критеріїв. Для найбільш повної порівняльної оцінки ефективності того чи іншого маршруту, доцільно враховувати  метрику маршруту – узагальнену відстань, що обирається за обраним класом сервісу, і адміністративну відстань ‒ параметр маршруту, за допомогою якого визначається ступінь довіри до інформації, отриманої від сусідніх пристроїв. Показано, що для оптимальної організації потоків даних в гетерогенній мережі доцільно використовувати алгоритми маршрутизації з багатьма критеріями якості. Для цього необхідно проводити поточний аналіз характеристик сегментів мережі і автоматично модифікувати таблиці маршрутизації. Основою функціоналу якості є метрика маршруту. Як інструмент оцінювання та управління критеріями по їх відносній важливості запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій Сааті.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТОХАСТИЧНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ МЕРЕЖЕЮ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-12

У роботі розглянуто технічну ефективність (ефективність функціонування) системи управління крупною корпоративною мережею з територіальним рознесенням автономних мережних сегментів. Критеріями ефективності найбільш повно характеризуються можливості і якість функціонування складних систем, тобто таких систем, які здатні виконувати задані функції декількома способами, хоча і з різною якістю. Стосовно такого різновиду інформаційної системи, як інформаційно-обчислювальна мережа, увага зазвичай приділяється методам забезпечення високої якості обслуговування, що відповідає вимогам конкретних застосунків.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-13

Побудова захищених систем зв'язку з використанням явища детермінованого хаосу є актуальним питанням на сьогоднішній день. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати кілька основних етапів. Це забезпечення ступеня стійкості синхронізації між передавачем і приймачем відповідно, дослідження хаотичних коливань для оцінки схожості шуму і апаратне проектування системи зв'язку. Відомо, що режим стабільної синхронізації необхідний для рівня якості відновлення даних. Для побудови системи зв'язку з високим ступенем прикриття в першу чергу необхідно вибрати хаотичний сигнал несучої, спектральні та статистичні характеристики якого були би схожі з шумом. Значна увага в роботі приділена оцінювання періодичності т.зв. псевдохаотичних коливань, які ми використовуємо при моделюванні. На основі отриманих результатів побудовано апаратний прототип прихованої системи зв'язку.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕНИХ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСУ В УМОВАХ ВРАЗЛИВОСТІ GNSS

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-14

Статтю присвячено проблемам створення мереж синхронізації часу в умовах зростання вимог до якості синхронізації часу та частоти в галузях, критичних до точності часу. В роботі подано порівняльний аналіз вимог до точності синхронізації часу в різних стратегічно важливих для країни галузях промисловості. Розглянуто способи доставки точних сигналів часу від національних еталонів часу в умовах вразливості прийому сигналів GNSS, а також наведені приклади технічних рішень з доставки сигналів точного часу віддаленим користувачам, що базуються на сучасних рекомендаціях ITU-Т та IEEE. Ці технічні рішення з успіхом можуть бути враховані при розбудові та модернізації Служби єдиного часу і еталонних частот. Наведено варіанти вирішення проблеми оптимальної доставки сигналів синхронізації від національних еталонів частоти та часу до споживачів на основі сучасного обладнання РТР IEEE 1588-2008. Розглянуто основні фактори, які негативно впливають на якість синхронізації часу та частоти в мережах, побудованих згідно з протоколом РТР 1588-2008, та надано рекомендації щодо мінімізації їх наслідків.

докладніше...
Номер сторінки: 0

РАДІОРЕЛЕЙНА ЛІНІЯ ЗВ’ЯЗКУ З ПОКРАЩЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-15

Розглядаються методи покращення енергетики, завадозахищеності та конфіденціальної передачі інформації в лініях радіорелейного зв’язку . Підкреслюється, що найкращі характеристики мають радіорелейні лінії зв’язку з використанням 4-позиційного фазоманіпульованого сигналу ФМ-4. Показані переваги радіорелейних ліній з шумоподібним  сигналом, створених при використанні псевдовипадкових послідовностей на основі хаосу.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЕРЕДАВАННЯ ЕТАЛОННИХ ЗНАЧЕНЬ ШКАЛИ ЧАСУ ІНТЕГРОВАНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-16

Наведено порівняльний аналіз особливостей існуючих і перспективних технологій забезпечення мітками часу процесу безперервного моніторингу стабільності параметрів енергосистем, згідно концепції інтелектуальної енергомережі (SMART Grid). Розглянуто новий механізм синхронізації, згідно стандарту IEEE-1588, який здатний забезпечити передавання міток точного часу за технологією комутації пакетів, який не вимагає побудови виділеної мережі. Представлені експериментальні дані результатів досліджень обладнання українського виробництва для передачі ІР-мережею шкали часу "енергетичного" профілю з використанням протоколу РТР.

Результати випробувань комплекту обладнання українського виробництва показали відповідність його основних характеристик вимогам "енергетичного" профілю РТР та вказують на те, що його техніко-економічні показники відповідають світовому рівню

 

докладніше...
Номер сторінки: 0

ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-17

Розглянуто технічні аспекти проекту вітчизняної низькоорбітальної інформаційно-телекомунікаційної системи з використанням терагерцового діапазону, яка базується на використанні платформ супутників класу мікро- і наносупутник та розподілу функціональних блоків складного корисного навантаження супутників більш високого класу за кількома функціонально пов'язаними супутниками. Запропонована система низькоорбітального супутникового зв’язку представляє угруповання низькоорбітальних космічних апаратів (LEO-система) з архітектурою «розподіленого супутника», яке включає угрупування кореневих (провідних) супутників та супутників-ретрансляторів (ведених). Кореневі супутники пов’язано між собою в кільцеву мережу високошвидкісними лініями зв'язку між супутниками. Геометричний розмір «розподіленого супутника» область навколо кореневого супутника радіусом приблизно 1 км. Сукупність променів, які формуються супутниками-ретрансляторами, складають зону обслуговування LЕО-системи. Вимоги по інтегральній зоні обслуговування LЕО-системи (географічна зона обслуговування) визначають вимоги до кількості розподілених супутників в системі в цілому. У проекті для зменшення взаємних завад між угрупуванням кореневих (ведучих) супутників та супутників-ретрансляторів (ведених) і відповідно мінімізації спотворень інформаційного сигналу при реалізації міжсупутникового зв’язку, дану лінію (радіоканал) створено в неліцензійному частотному (наприклад, в терагерцовому 140 ГГц) діапазоні. Крім того, він додатково дозволяє мінімізувати розмір антен такого широкосмугового каналу і спростити функціонування цих супутникових систем.

докладніше...
Номер сторінки: 0

МОДИФІКОВАНИЙ ІЄРАРХІЧНИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ В GRID-СИСТЕМАХ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-18

Ця робота направлена на підвищення продуктивності мережевих систем за допомогою вдосконаленого методу планування. Представлено короткий огляд і аналіз основних методів планування в мережевих системах. Запропоновано спосіб підвищення ефективності шляхом оптимізації структури графа задач з урахуванням структури вузла системи сітки. Залежно від вибору критерію оптимізації задачі пошуку оптимального вузла визначається підмножина вузлів, які забезпечують запуск додатку за мінімальний час, після чого серед них вибирається вузол з мінімальною вартістю. Гранулярність задач (співвідношення між об’ємом обчислень і переданими даними) розглядається як підвищення ефективності планування. Представлено аналіз впливу на ефективність планування задач в grid-системі. Показана відповідність структури графа задач з урахуванням структури вузла (у який навантажена задача) й ефективності планування в grid-системі. Пропонується модифікований метод планування задач з урахуванням їх гранулярності. Розроблено відповідний алгоритм планування задач в мережевій системі. В якості базового алгоритму планування для розгляду і модифікації використано алгоритм ієрархічного планувальника Maui. В рамках даної роботи був розширений інструментарій GridSim за допомогою додавання нових сутностей, необхідних для моделювання процесів планування й виконання потоків робіт в grid-середовищі. Здійснено моделювання пропонованого алгоритму з використанням системи моделювання GridSim. Показано порівняльний аналіз модифікованого алгоритму та ієрархічного алгоритму планувальника Maui. Розглядаються загальні переваги й недоліки пропонованого алгоритму. В результаті роботи програми сформовані діаграми завантаження вузлів Grid-системи й каналів зв’язку. За допомогою цієї програми був проведений аналіз завантаження вузлів системи при різних співвідношеннях між кількістю задач і вузлів Grid-системи. З збільшенням черги задач ефективність модифікованого алгоритму планування суттєво збільшується за рахунок більш високого та рівномірного завантаження вузлів і каналів зв’язку. При використанні модифікованого алгоритму планування зростає час прийняття рішення планувальника.

докладніше...
Автори: Діброва М.О.,
Номер сторінки: 0

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-19

У статті досліджена відмінність між організацією навчання студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти спеціального, класичного, інтегрованого та інклюзивного типу. Визначено та проаналізовано організаційні заходи, які необхідно запровадити закладу вищої освіти інклюзивного типу. Приділена увага питанню організації супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти інклюзивного типу.  Представлено узагальнений досвід організації навчання студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти Європейського Союзу.

докладніше...
Номер сторінки: 0

ОЦІНКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

DOI 10.36994/2707-4110-2019-1-22-20

Досліджуються системи нелінійних рівнянь. Запропоновано алгоритм знаходження оцінок нестаціонарних параметрів систем диференціальних рівнянь: оптимальних за функціоналом та гарантованих оцінок. Отримані результати поширені на випадок дискретних спостережень для системи диференціальних рівнянь. Запропоновано  алгоритми знаходження оптимальних та гарантованих оцінок нестаціонарних параметрів нелінійних різницевих рівнянь з адитивними завадами. Запропоновані підходи для побудови гарантованих оцінок на основі функцій Беллмана та фільтру Калмана-Бюсі.

докладніше...
Номер сторінки: 0
Перейти до сторінки: