Про журнал

Новий журнал «Вісник Університету «Україна» Інфокомунікаційні та комп'ютерні технології» є логічне продовження Наукового збірника «Вісник Університету «Україна» Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», видавцем якого є Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» (надалі - Університет «Україна»), зі збереженням та розширенням тематик, зі збереження існуючої редакційної колегії. Тематична спрямованість журналу: теоретичні основи інфокомунікацій та комп'ютерних технологій; інфокомунікаційні системи; безпроводові технології; комп’ютерна та програмна інженерія; захист інформації та кібербезпека; електронні матеріали та нанотехнології; медична та екологічна електроніка; електронні пристрої, приладобудування та схемотехніка; автоматизація управління технологічними процесами; моделювання, прогнозування діагностика операцій, SCADA системи.

Публікація статей здійснюється безкоштовно. Автори та читачі можуть придбати журнал за встановленою ціною.

Журнал дотримується рекомендацій DOAJ.

Користувачі можуть використовувати, використовувати повторно, відтворювати опубліковані в журналі матеріали, але тільки в некомерційних цілях, з обов'язковим посиланням на публікацію.

Рецензування статей відбувається за відповідно до вимог "сліпого" рецензування.

Журнал публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в галузях інформаційних технологій , автоматизації та приладобудування, електроніки та телекомунікацій, присвячених пошуку ефективних наукових і технічних рішень, орієнтованих на підвищення якості проектування , оптимізації технологічних процесів, що сприяє енергоефективності, заощадженню матеріальних ресурсів і захисту навколишнього середовища при виробництві сучасної техніки.