Архіви

 • Науковий збірник № 1 (22), 2019
  Том 1 № 22 (2019)

  Відповідно до наказу Президента Університету «Україна» Таланчука П. М. від 26.11.2018 року № 195 прийнято рішення про проведення Університетом «Україна» разом із співорганізаторами міжнародного науково-технічного симпозіуму «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ» ВИШКІВ-КАРПАТИ-УУ’19 в період з 13 по 17 січня 2019 р. в с. Вишків Долинського району Івано-Франківської обл.
  Науковий керівник симпозіуму — д.т.н., професор, заслужений діяч на¬уки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, президент Академії інженерних наук України, дійсний член Академії педагогічних наук України Таланчук П. М.

 • Науковий збірник №2 (23) 2019
  Том 2 № 23 (2019)

  Вісник Університету «Україна» включено до Переліку наукових видань України у галузі технічних наук — наказ Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р.

   

  Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 4 від 24.10.2019 р.)

 • Вісник №1 (28) 2020
  Том 1 № 28 (2020)