Редакційний штат

Склад редакційної колегії наукового журналу

Головний редактор Семенко Анатолій Іларіонович Д.т.н., проф., професор кафедри комп’ютерної інженерії Університету «Україна».

0000-0002-7043-7801

Заст. головного редактора Забара Станіслав Сергійович
Д.т.н., проф., зав. кафедри інформаційних технологій та програмування Університету «Україна».

0000-0000-9554-7575

Члени редакційної колегії українських ЗВО

Бескровний Олексій Іванович К.т.н., доц., відповідальний секретар, зав. кафедри комп’ютерної інженерії Університету «Україна».

http://orcid.org/0000-0002-7043-7801

Павленко Володимир Іванович К.ф-м.н, доц., доцент кафедри комп’ютерної інженерії Університету «Україна».

http://orcid.org/0000-0002-7043-7801

Таланчук Петро Михайлович Д.т.н., проф., Президент Університету «Україна».

0000-0001-8748-6127

Тимошенко Анатолій Григорович К.т.н, доц., професор кафедри комп’ютерної інженерії Університету «Україна».

http://orcid.org/0000-0002-7043-7801

Безрук Валерій Михайлович Д.т.н., проф., зав. кафедри «Мережі зв’язку» Харківського національного університету радіоелектроніки.

0000-0003-2349-7788

Бойко Юлій Миколайович Д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки Хмельницького національного університету.

0000-0003-0603-7827

Климаш Михайло Миколайович Д.т.н., проф., зав. кафедри телекомунікаційНаціонального університету «Львівська політехніка».

0000-0003-2867-1482

Князєва Ніна Олексіївна Д.т.н., проф., професор кафедри «Комп’ютерна інженерія» Одеської національної академії харчових технологій.

0000-0002-1523-6775

Мельник Ігор Віталійович Д.т.н., проф., професор кафедри електронних пристроїв та систем НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

0000-0003-0220-0615

Наконечний Олександр Григорович Д.ф-м.н., проф., зав. кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

0000-0002-8705-3070

Петренко Анатолій Іванович Д.т.н., проф., зав. кафедри системного проектування НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

0000-0001-6712-7792

Політанський Леонід Францович Д.т.н., проф., зав. кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького Національного університету ім. Юрія Федьковича.

0000-0001-8045-7630

Стрелковська Ірина Вікторівна Д.т.н., проф., директор Інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

0000-0002-1813-0554

 

Члени редакційної колегії іноземних ЗВО

Блаунштейн Натан Шаєвич Д.ф-м.н., проф., професор кафедри телекомунікаційних систем університету Бен-Гуріона, Ізраїль.

0000-0003-2945-9379

Зеневич Андрій Олегович Д.т.н., проф., ректор Білоруської Державної академії зв’язку, Білорусь.

0000-0002-3534-3885

Лунтовський Андрій Олегович Д.т.н., проф., професор кафедри інфокомунікаційних технологій Академії професійної освіти Саксонії «Беруфсакадемія», Дрезден, Німеччина.

0000-0001-7038-6955

Попов Валентин Іванович Д.ф-м.н., проф., професор кафедри автоматики та телематикиІнституту транспорту Ризького технічного університету, Латвія.

0000-0002-2040-9319

Рогоза Валерій Станіславович Д.т.н., проф.,зав. кафедри технологій програмування розподілених систем Західно-Поморського технологічного університету, Польща.

0000-0003-2327-156X

Сидоренко Анатолій Сергійович Академік Академії наук Молдови, директор Інституту електроніки та нанотехнологій, Молдова.

0000-0001-7433-4140

Ящишін Євген Михайлович Д.т.н., проф.,завідувач закладу субтерагерцової техніки Інституту радіоелектроніки і техніки мультимедіа університету «Варшавська політехніка», Польща.

0000-0001-8378-1399