Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 7 від 27.12.2018 р.)

Автори

Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net

Ключові слова

Нанотехнології, графен, батарея, суперкомп’ютер, водневе джерело, супутник, сонячний елемент, хаос, мультисервісна мережа

Повна версія статті

Автори

Лунтовський А. O., д.т.н., проф., Університет кооперативної освіти Саксоніїї «Беруфсакадемія», Дреден, Німеччина. Andriy.Luntovskyy@ba-dresden.de

Ключові слова

платформи для роботів, віртуальні роботи, безсерверні мобільні додатки, кілоботи, біолоїди, фізично-кібернетичні системи

Повна версія статті

Автори

Асаёнок М. А., Білоруська державна академія звязку, Мінськ, Республіка Білорусь. ama-rul@mail.ru Зєнєвіч А. О., д.т.н., проф., Білоруська державна академія звязку, Мінськ, Республіка Білорусь. a.zenevich@bsac.by Новіков Е. В., к.т.н., доц., Білоруська державна академія звязку, Мінськ, Республіка Білорусь. e.novikov@bsac.by

Ключові слова

кремнієвий фотоелектронний помножувач, середня амплітуда фото відгуку

Повна версія статті

Автори

Попов В. І., д.т.н., проф., Ризький технічний університет (РТУ), Рига, Латвія. Popovs@latnet.lv Скуднов В. О., к.т.н., Ризький технічний університет (РТУ), Рига, Латвія. vladimir.skudnov@sotus.net Васильєв О. С., к.т.н., Ризький технічний університет (РТУ), Рига, Латвія. aleksejs.vasiljevs@ldz.lv

Ключові слова

Антени, патч антени, мікрополоскові антени, смарт антени, адаптивні антени, тенденції розвитку

Повна версія статті

Автори

Климаш М. М., д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. mklimash@lp.edu.ua Нажм Ахмад Байдун, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. najem.b@iptpowertech.com Демидов І. В., д.т.н., доц. Національний університет «Львівська політех-ніка», Львів, Україна, demydov@lp.edu.ua

Ключові слова

Інфокомунікаційні платформи, цільовий рекламний контент, керовані соціальні впливи, стратегії реалізації електронного урядування

Повна версія статті

Автори

Скулиш М. А., к. т. н., КПІ імені Ігоря Сікорського, Київ, Україна. skulysh@gmail.com

Ключові слова

5G, LTE, SDN, NFV, гібридний телекомунікаційний сервіс, гібридне телекомунікаційне середовище

Повна версія статті

Автори

Торошанко Я. І., к.т.н., Державний університет телекомунікацій, Київ, Україна. toroshanko@ukr.net Якимчук Н. М., Луцький національний технічний університет, Луцьк, Ук-раїна. selepyna@ukr.net

Ключові слова

телекомунікаційна мережа, функція чутливості, нейронна мережа, динамічна система, управління чергою, затор, перевантаження, передбачення стану черги

Повна версія статті

Автори

Чернов А. С., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі¬кор-ського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Волошин А. О., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-корського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Казміренко В. А., к.т.н., доц., НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua Прокопенко Ю. В., д.т.н., доц. НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. prok@ee.kpi.ua

Ключові слова

смужкова лінія, щілинна лінія, ТЕ-мода, ефективна діелектрична проникність, характеристичний опір

Повна версія статті

Автори

Осадчук О. В., д.т.н., проф., Вінницький національний технічний універ-ситет, Вінниця, Україна. osadchuk.av69@gmail.com Осадчук Н. І., к.мед.н., доц., Вінницький національний медичний універси-тет ім.М.І.Пирогова, Вінниця, Україна. osadchuk.n70@gmail.com Осадчук Я. О., к.т.н., доц.., Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна. osadchuk.j93@gmail.com

Ключові слова

радіовимірювальний частотний перетворювач, від’ємний диференційний опір, реактивні властивості, концентрація газу, Helicobacter Pylori

Повна версія статті

Автори

Лісовий І. П., д.т.н., проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Одеса, Україна. ur5fo55@gmail.com Пилипенко Г. В., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. ur5fo55@gmail.com

Ключові слова

Контроль трафіку, буфер, нечітка логіка, нечіткий адаптивний контролер, база лінгвістичних правил

Повна версія статті

Автори

Гладких В. М., к.т.н., доц., Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Київ, Україна. onazkafedratk@gmail.com Торошанко О. С., Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Київ, Україна. toroshanko@gmail.com

Ключові слова

сенсорна мережа, маршрутизація, пропускна здатність, метрика маршруту, адміністративнва відстань, функціонал якості, ієрархія Сааті

Повна версія статті

Автори

Віноградов М. А., д.т.н.,проф.,Національний авіаційний університет, Київ, Україна. vl43radar@gmail.com Савченко А. С., к.т.н., доц., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. alina@inet.ua

Ключові слова

корпоративна мережа, система управління, ефективність функціонування

Повна версія статті

Автори

Кушнір М. Я., к.ф.-м.н., доц., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна. kushnirnick@gmail.com. Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розви-тку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net. Косован Г. В., Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці. kosovan.gregoriy@gmail.com Бокла Н. І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net. Шестопал Є. О., Державний унівверситет телекомунікацій,Київ, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

хаос, псевдовипадкова послідовність, псевдохаотична послідовність, криптографія, конфіденційність передачі інформації

Повна версія статті

Автори

Матвієнко М. В., WIRCOM, Київ, Україна. gva@wircom.ua Гайдаманчук В. А., к.т.н., WIRCOM, Київ, Україна. gva@wircom.ua

Ключові слова

синхронізація часу, синхронізація частоти, служба єдиного часу, GPS, GLONASS, GALILEO, GNSS, NTP, PTP, TWSTFT,UTC

Повна версія статті

Автори

Семенко А. І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net Бокла Н. І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net Домрачева К. О., к.т.н., Державний унівверситет телекомунікацій, Київ, Україна. katyscha@ukr.net Шестопал Є. О., Державний унівверситет телекомунікацій, Київ, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

Радіорелейна лінія, рівняння радіолінії, фазоманіпульований сигнал, енергетичний виграш, завадозахищеність, псевдовипадкова послідовність, конфіденціальність

Повна версія статті

Автори

Коваль В. В., д.т.н., проф., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна. v.koval@nubip.edu.ua Самков А. В., д.т.н., Інститут електродинаміки НАН України м. Київ, Україна. samkov@ied.org.ua Пискун О. Н., Медина Н. С., Національний центр управління та досліджень космічних засобів, Київ, Україна. piskun@nkao.gov.ua Головня М. В., Державне підприємство «Укрметртестстандарт», Київ, Україна. ermatec@ukrcsm.kiev.ua Шкляревський І. Ю., ТОВ «Інформаційні сервісні технології», Київ, Україна. ish@ist.net.ua

Ключові слова

Інформаційна система, передавання, електроенергетичні мережі, SMART-технології, мітка точного часу, синхронізація, протокол IEEE 1588

Повна версія статті

Автори

Наритник Т. М., к.т.н., проф., Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Сайко В. Г., д.т.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com

Ключові слова

супутникові телекомунікації, геостаціонарні супутники, низькоорбітальні системи супутникового зв’язку, супутники великої пропускної здатності, розподілений супутник, мікросупутник і наносупутник

Повна версія статті

Автори

Діброва М. О., к.т.н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. dibmichen@gmail.com

Ключові слова

направлений ациклічний граф (НАГ), гранулярність задачі, ієрархічний метод, планувальник Maui, планувальник, алгоритм планування, менеджер задач, grid, степінь паралелізму

Повна версія статті

Автори

Давиденко Г. В., д.пед.н., доц., Вінницький інститут Університету «Україна», Вінниця, Україна. ganna.davydenko@gmail.com

Ключові слова

інклюзія, інклюзивне навчання, студенти з особливими освітніми потребами, заклад вищої освіти інклюзивного типу, супровід навчання осіб з особливими освітніми потребами

Повна версія статті

Автори

Наконечний О. Г., д.ф.-м.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. a.nakonechniy@gmail.com Зінько П. М., к.ф.-м.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. petro.zinko@gmail.com Шевчук Ю. М., Київський національний університет імені Тараса Шев-ченка, Київ, Україна. nysya@hotmail.com

Ключові слова

диференціальні рівняння, різницеві рівняння, нестаціонарні параметри, оптимальні за функціоналом оцінки, гарантовані оцінки, невизначеність

Повна версія статті

Автори

Стрелковська І. В., д.т.н, проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. i.strelkovskaya@onat.edu.ua Соловська І. М., к.т.н., доц., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. i.solovskaya@onat.edu.ua Макоганюк А. О., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. a.makoganyuk@onat.edu.uа Северин М. В., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. n_severin@ukr.net

Ключові слова

Самоподібний трафік, якість обслуговування, прогнозування, екстраполяція, сплайн-функція, лінійний сплайн, кубічний сплайн

Повна версія статті

Автори

Князєва Н. О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових тех-нологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Шестопалов С. В., к.т.н., Одеська національна академія харчових тех-нологій, Одеса, Україна. sshestopalov1984@gmail.com

Ключові слова

NGN, IMS, сервіс, показники якості, тензорний аналіз, теорія телетрафіку, самоподібність трафіку

Повна версія статті

Автори

Кривий С. Л., д.ф.-м.н,, проф., Київський націрнальний університет імені Тараса Шевченка,Київ, Україна. sl.krivoi@gmail.com

Ключові слова

математичний сейф, скінченні кільця, скінченні поля, системи лінійних рівнянь

Повна версія статті

Автори

Гребенюк О. В., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. alexgr.dev@gmail.com Павленко В. І., к.ф.-м.н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. pavlenko.v@i.ua

Ключові слова

порти та адаптери, гексагональна архітектура, шарувата архітектура, цибулинна архітектура, ітеративна розробка, програмне забезпечення (ПЗ), проектування програмного забезпечення (ППЗ)

Повна версія статті

Автори

Патлаєнко М. О., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. nick_msa@ukr.net Ошаровська О. В., к.т.н.,доц.,Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, Україна. osharovskaya@gmail.com

Ключові слова

фрактальне кодування, коефіцієнт стиснення, доменні блоки, рангові блоки, якість зображення

Повна версія статті

Автори

Булах Б. В., к.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. bogdan.bulakh@gmail.com Харченко К. В., к.т.н., Національний технічний університет України «Ки-ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. konst1970@gmail.com

Ключові слова

сервісно-орієнтована архітектура (СОА), REST, оркестрування сервісів, база знань, графова база даних

Повна версія статті

Автори

Слободян Я. О., д.т.н., Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві, Київ, Україна. yaroslav.sl@gmail.com

Ключові слова

паралельні обчислення, кластер, метод скінченних елементів, модель

Повна версія статті

Автори

Ліщитович А. Л., Університет «Україна», Київ, Україна. AL@sors.me. Павленко В. І., к.ф.-м.н, Університет «Україна», Київ, Україна. Pavlenko.v@i.ua

Ключові слова

ключові показники ефективності (КПЕ), ефективність, вирішення конфліктів, відповідальність членів команди, розробка програмного забезпечення, настройка робочого процесу

Повна версія статті

Автори

Зубко Р. А., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. RZubko@ukr.net

Ключові слова

стиснення зображень, фрактальний алгоритм, методи оптимізації, комп*ютерна графіка

Повна версія статті

Автори

Пономаренко О. В., к.т.н., доц. Коледжу інженерії та управління, Київ, Україна. ponomarenkos_200@ukr.net Скрипниченко А. А., Національний університет ім. Тараса Шевченка, Ки-їв, Україна. Skriptak@ukr.net

Ключові слова

Безпроводова мережа, затримка інформації, рівняння з аргументом, що відхиляється, комп’ютерний трафік, формування та регулювання трафіку

Повна версія статті

Автори

Копей В. Б., к.т.н., доц., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна. vkopey@gmail.com

Ключові слова

інтерактивні обчислення, Python, Jupyter Notebook, мова розмітки, Markdown, регулярний вираз

Повна версія статті

Автори

Булаковська А. О., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. ryhz8998@gmail.com

Ключові слова

Tомографія, сенсорна система, акустична емісія, обробка шуму, перетво-рення Радону, вагова функція р-фільтра

Повна версія статті

Автори

Гринчишин Т. М., к.т.н., доц., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Івано-Франківська філія, Івано-Франківськ, Україна. gtarasm79@ukr.net Саган Н. 3., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Івано-Франківська філія, Івано-Франківськ, Україна. gtarasm79@ukr.net

Ключові слова

без надлишкове кодування, спец процесор, коректуючий код, програмний модуль, алгоритм

Повна версія статті

Автори

Шадура О. В., Інститут теоретичної фізики ім. М.М Боголюбова НАН України, Київ, Україна. ksu.shadura@gmail.com

Ключові слова

Генетичні алгоритми, багатоцільова оптимізація, оптимізація чорної коробки, моделювання транспорту частинок

Повна версія статті

Автори

Бундак О. А., к.і.н., Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Луцьк, Україна. nata12342012@ukr.net Зубовецька Н. Т., к.т.н., Луцький національний технічний університет Луцьк, Україна. nata12342012@ukr.net

Ключові слова

програма, ряди динаміки, прогноз, коінтеграція

Повна версія статті

Автори

Васюк І. В., к.е.н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Дубенська філія, Дубно, Україна. inesaha2@gmail.com Поліха В. В., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Дубенська філія,,Дубно, Україна. polikha.vika@gmail.com

Ключові слова

менеджмент, управління, технології, інфокомунікації, сис¬теми, бенчмаркінг, грейдинг, контролінг

Повна версія статті

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 4 від 24.10.2019 р.)

Автори

Натан Блаунштейн, д.ф.м.н., проф., Елад Бар, Університет Бен-Гуріона в Негеве, Ізраїль. nathan.blaunstein@hotmail.com

Ключові слова

явища згасання, супутниковий зв*язок, стаціонарна орбіта, супутникова лінія

Повна версія статті

Автори

Попов В.І., д.ф-м.н, проф., Ризький технічний університет, Рига, Латвія

Ключові слова

бездротові модулі в мережах датчиків, лісова рослинність, коефіцієнт ослаблення, робота

Повна версія статті

Автори

Климаш М.М., д.т.н.,проф., Національний університет «Львівська полі-техніка», Львів, Україна. mklimash@polynet.lviv.ua Гордійчук-Бублівська О.В., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. obublivska@gmail.com Чайковський І.Б., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. ihor.b.chaikovskyi@lpnu.ua Урікова О.М., к.е.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. oksana.m.urikova@lpnu.ua

Ключові слова

Розподілені системи, Big Data, Сингулярна декомпозиція даних, MPI, MapReduce

Повна версія статті

Автори

Семенко А.І., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвит-ку людини «Україна», Київ, Україна. setel@ukr.net Бокла Н.І., к.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. nataloshka_77@ukr.net Шестопал Є.О., Одеська національна академія зв*язку ім. О.С.Попова, Одеса, Україна. ie.shestopal@gmail.com

Ключові слова

телекомунікаційна система, багатоелементна система МІМО, багатопро-меневий сигнал, антена, код Голда, шумоподібний сигнал, кодовий розподіл сигналів

Повна версія статті

Автори

Лісовий І.П., д.т.н., проф., Одеська національна академія звязку ім. О. С. Попова. ur5fo55@gmail.com Макаров І.В., Одеська національна академія звязку ім. О. С. Попова. miv_2000@ukr.net

Ключові слова

елементарний сигнал, енергетичний спектр, функціонал, сильний мінімум

Повна версія статті

Автори

Первунінський С. М., д.т.н., проф., Черкаський державний технологічний університе. cherkpervun@rambler.ru Олексюк В. В, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна. vadim.oleksuk@gmail.com

Ключові слова

автокореляційна система звязку, бінарний модем, шумовий сигнал, завадостійкість, характеристична функція

Повна версія статті

Автори

Скулиш М.А., д.т.н., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». mskulysh@gmail.com Запорожець Д.Б., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». zaporozhetsdb@gmail.com

Ключові слова

телекомунікаційна система, амплітудно-маніпульований сигнал, передача даних

Повна версія статті

Автори

Наритник Т.М., к.т.н., проф. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Акопян П.Г., Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Сайко В.Г., д.т.н.,проф,. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com Корсун В.І., Український державний центр радіочастот, Київ, Україна. e-mail: korsun@ucrf.gov.ua Сарапулов С.В.,Філія Управління «Укргазтехзв*язок» Акціонерне товарист¬во «Укртрансгаз», Київ, Україна. e-mail: sarapulov-sv@utg.ua

Ключові слова

мережа доступу, стандарт 802.11, безпроводові телекомунікаційні системи, модуляція OFDMА, метод множинного доступу, технологія MU-MIMO

Повна версія статті

Автори

Коваль В.В., д.т.н.,проф. Національний університет біоресурсів і природо¬користування України, Київ, Україна. v.koval@nubip.edu.ua Самков О.В., д.т.н.,Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна. samkov@ied.org.ua Осінський О.Л., Національна академія наук України, Київ, Україна. osinskiy@usnan.org.ua Худинцев М.М., к.ф.-м.н., доц., Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам,Київ,Україна. dck_hmm@dsszzi.gov.ua Шкляревський І.Ю., ТОВ «Інформаційні сервісні технології», Київ, Україна. ish@ist.net.ua Дубович-Костецький В.Г., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна. vovadk96@gmail.com

Ключові слова

SMART Grid, протокол РТР, синхросигнал, стандарт, IEEE-1588, сигнал точного часу, експериментальне дослідження, УС 1588, PtpMon2, МТІЕ

Повна версія статті

Автори

Князєва Н.О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Шестопалов С.В.,к.т.н., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. sshestopalov1984@gmail.com Пустовий Б.Л., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. b.pustoviy@gmail.com

Ключові слова

NGN, інтелектуальна надбудова з централізованим принципом управління, інтелектуальна надбудова з децентралізованим принципом управління, Softswitch, фрактальний Броунівський рух, теорія масового обслуговування

Повна версія статті

Автори

Наритник Т.М., к.т.н., проф.,Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. director@mitris.com Ветошко І.П. Науково-дослідний інститут телекомунікацій НТУУ «КПІ», Київ, Україна. persica 2193r@gmail.com Семерій С.І., Концерн радіомовлення, радіозв*язку та телебачення, Київ, Україна. rrt@rrt.ua Сайко В.Г.,д.т.н.,проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. vgsaiko@gmail.com Сарапулов С.В.,Філія Управління «Укргазтехзв*язок» Акціонерне товариство «Укртрансгаз», Київ, Україна. sarapulov-sv@utg.ua

Ключові слова

радіорелейна станція, тропосферна станція, мобільна комбінована станція цифрового тропосферного і супутникового звязку, цифровий модем, безпроводові телекомунікаційні системи

Повна версія статті

Автори

Тосенко О.М. , Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», Нова Каховка, Україна. alextossenko@gmail.com

Ключові слова

графічна мова програмування, швидке перетворення Фурє, амплітудний і фазовий спектри, віртуальні інструменти, експрес-ВП, гра¬фічний код, діалогове вікно, графічний інструментальний інтерфейс

Повна версія статті

Автори

Окоча С.В., к.т.н., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. pab.05@ukr.net Петренко А.Б., к.т.н., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. pab.05@ukr.net

Ключові слова

волоконно-оптичний інтерферометр, міжродовий інтерферометр, енергоінформаційні процеси

Повна версія статті

Автори

Бойко Ю.М., д.т.н., проф., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. boiko_julius@ukr.net Петращук С.А., к.т.н., доц., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. svitlana.petrashchuk@gmail.com Ковтун І.І. к.т.н., доц., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. dr.igorkovtun@gmail.com Реп*юк О. В., Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна. boykojuliy@gmail.com

Ключові слова

міцність, напруження, деформація, електронний модуль, електронний компонент, компаунд, герметизація, термоудар, тиск.

Повна версія статті

Автори

Мельник І.В., д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна, факультет електроніки, кафедра електронних приладів та пристроїв. imelnik@phbme.kpi.ua Починок А.В. к.т.н., Університет державної фіскальної служби України, Учбово-науковий інститут інформаційних технологій, кафедра інформаційних систем та технологій, Ірпінь, Київська область, Україна. alina_pochynok@yahoo.com

Ключові слова

арифметико-логічний вираз, матричне програмування, паралельні алгоритми, джерела електронів високовольтного тліючого розряду, метод скінченних різниць, метод трубок струму, модель магнітної лінзи, модель транспортування електронного пучка

Повна версія статті

Автори

Письменний І. М., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. ihor.pismennyy@gmail.com

Ключові слова

Електронна карта пацієнта, Системи документообігу медичних закладів, Телемедицина, Обмін медичними даними, Мобільна медицина.

Повна версія статті

Автори

Рогоза В.С., д.т.н., проф., Західно-Поморський Технологічний Університет, Щецин, Польща. wrogoza@wi.zut.edu.pl Іщенко А.В., Національний Технічний Університет України, "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського",Київ,Україна. annvalish@gmail.com

Ключові слова

алгоритмічна декомпозиція та редукція, математичні моделі, складні об*єкти, комп*ютерне моделювання

Повна версія статті

Автори

Князєва Н.О., д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. knyazeva@ukr.net Нєнов О.Л., к.т.н., Одеська національна академія харчових технологій, Оде¬са, Україна. anotnew@gmail.com Колумба І.В. , Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. iryna.kolumba@ukr.net

Ключові слова

Телекомунікаційна мережа невизначеної топології, структурна надійність, верхня межа структурної надійності, математичне очікування кількості шляхів, імітаційний експеримент

Повна версія статті

Автори

Філімонова Н.Б., к.ф.-м.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. filimonova@univ.kiev.ua Забара С.С., д.т.н., проф., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. staszabara37@gmail.com

Ключові слова

мозкова синхронізація, вейвлет — перетворення, функції Кравчука.

Повна версія статті

Автори

Шматок О.С. к.т.н., доц., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. sh_al_st@ukr.net Фіненко Ю.І., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. talaveryuriy@gmail.com Єлізаров А.Б., к.т.н., доц., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. a_e_l@ukr.net Телющенко В.А., Національний авіаційний університет, Київ, Україна. telyushchenko@bigmir.net

Ключові слова

ризик, загроза, класифікація

Повна версія статті

Автори

Ліщитович А.Л. Університет «Україна», Київ, Україна. AL@sors.me Павленко В.І. к.ф.-м.н., Університет «Україна», Київ, Україна. Pavlenko.v@i.ua

Ключові слова

OkapiBM25, нейромережа, мережа Кохонена, перцептрон, гібридна мережа, регресійний аналіз

Повна версія статті

Автори

Кононова І.В., к.т.н., Інститут телекомунікаційних систем ,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. viti21@ukr.net

Ключові слова

телекомунікаційна система, обʼєкти неперервного та епызодичного використання, надійність систем, апріорна невизначеність

Повна версія статті

Автори

Охремчук О.С., Національний авіаційний університет, , Київ, Україна. eva_polskih@ukr.net

Ключові слова

Теорія розкладів, теорія багатостадійних систем, історичний слот, просторова матриця розміщення, трьохвимірна матриця

Повна версія статті

Автори

Погорілий С.Д., д. т.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. sdp77@i.ua Крамов А.А., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. artemkramovphd@knu.ua

Ключові слова

кореферентні пари, згорткова нейронна мережа, набір відсіювальних решіт, кластеризація, семантичний і скалярний канали, бінарний класифікатор

Повна версія статті

Автори

Ільєнко А.В., к.т.н. Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Ільєнко С.С., к.т.н. Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Мазур Я.С., Національний авіаційний університет. Київ, Україна. chunariova@gmail.com Прокопенко О.В., Національний авіаційний університет, Київ, Україна chunariova@gmail.com

Ключові слова

електронно-цифровий підпис, верифікація, конфіденційність

Повна версія статті

Автори

Корнієнко Б.Я., д.т.н., доц.., Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут імені І.Сікорського», м.Київ, Україна. bogdanko@i.ua Галата Л.П., Національний авіаційний університет м. Київ, Україна. galataliliya@gmail.com

Ключові слова

інформація, моделювання, безпека, загрози, вразливості

Повна версія статті

Автори

Оксіюк О.Г., д.т.н., проф., Національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. Oksiuk@ukr.net Корольова Н. ,Український університет залізничного транспорту, Харків, Україна. korolyova_na@ukr.net Бараннік В. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. vvbar.off@gmail.com Жуйков Д. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. Бабенко Ю. Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна. babenkomahalych@gmail.com Пухачов Р. Харківський національний авіаційний університет, Харків, Україна. rpugachoff@gmail.com

Ключові слова

кодування зображень, кодування відео, телекомунікація

Повна версія статті

Автори

Машковський С.С., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. mssss@ukr.net

Ключові слова

семантичний пошук, онтологія, латентно-семантичний аналіз, інформаційний аналіз, контекстний пошук, соціальна мережа, текст

Повна версія статті

Автори

Бескровний О.І., к.т.н., доц.., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. olbezkrovnyy@i.ua Тернов С.О., к.т.н.,, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. ternov_s_a@ukr.net Фортуна В.В., к.ф.-м.н., доц.., Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Київ, Україна. vasyl.fortuna@gmail.com

Ключові слова

Часовий ряд, персистентність, нормований розмах, показник Херста, ефективний ринок, фрактальність, фрактальний ринок, довга память

Повна версія статті

Автори

Попова М.А., к.т.н., Національний центр «Мала академія наук України», Київ, Україна. pma1701@gmail.com Приходнюк В.В., к.т.н., Національний центр «Мала академія наук України», Київ, Україна. tangens91@gmail.com

Ключові слова

трансдисциплінарність, інформаційно-аналітична система, дослідницька діяльність

Повна версія статті

Автори

Петренко А.І., д.т.н.,проф. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна. tolja.petrenko@gmail.com

Ключові слова

cервіс-орієнтована архітектура, семантичні сервіси, бізнес-модель, репозитарії серавісів, різні застосування (ПЗ, платформа, інфраструктура, дані, функції, безпека та інше) як сервіси

Повна версія статті

Автори

Старєва А.М., к.пед.н.,доц., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Миколаїв, Україна. starann61@ukr.net

Ключові слова

компетентнісний підхід, результати навчання, дидактичні компетенції

Повна версія статті

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 8 від 13.11.2020 р.)

Автори

Попов В. І., Шевченко А. В.

Ключові слова

електромагнітна сумісність (ЕМС), радіоелектронні системи (РЕС), електромагнітні перешкоди (ЕМ поеха), гетерогенна мережа (ГС), радіо-ресурс (РР), радіочастотний ресурс (РЧР), залізничний транспорт (ЖДТ)

Повна версія статті

Автори

Максимюк Т. А., Шубин Б. П., Андрущак В. С., Бешлей Г. В., Думич С. С., Климаш М. М.

Ключові слова

програмно-конфігуровані мережі 5G, Cloud-RAN, SDR, логічне розділення мережі, рекурентні нейронні мережі, управління радіочастотними ресурсами.

Повна версія статті

Автори

Cтрелковська И. В., Клименко К. Г., Толмак В. Е.

Ключові слова

мережа мобільного зв*язку 5G/NR, метод декомпозиції, характеристики QoЕ, середній час затримки пакетів, тензорний контурний метод.

Повна версія статті

Автори

Бурцева С. А., Бирс М. Н., Шибаєва І. І., Шибаєв А. Ю., Сидоренко А. С.

Ключові слова

магнітне поле, стрептоміцети, зростання, виживання

Повна версія статті

Автори

Осадчук О. В., Мартинюк В. В., Євсєєва М. В., Осадчук Я. О.

Ключові слова

нанокомпозитний матеріал, напівпровідниковий матеріал, магнітне поле, індукція, магніторезистор, від*ємний опір, частотний перетворювач.

Повна версія статті

Автори

Семенко А. І., Кушнір М. Я., Бокла Н. І.

Ключові слова

хаос, шумоподібний сигнал, псевдовипадкова послідовність, конфіденційність інформації, секретний ключ.

Повна версія статті

Автори

Наритник Т. М., Сайко В. Г., Корсун В. І., Сивкова Н. М., Семерей С. І.

Ключові слова

багатопозиційна система, електромагнітне випромінювання, просторово-рознесені радіопристрої, супутникові приймальні станції. вплив на супутникові канали радіозв*язку.

Повна версія статті

Автори

Туровський О. Л., Хахлюк О. А.

Ключові слова

синхронізація несучої частоти, замкнута система синхронізації, комбінована система синхронізації, синтез розірваного зв’язку, порядок астатизму.

Повна версія статті

Автори

Почерняєв В. М., Сивкова Н. М.

Ключові слова

Частково заповнений діелектриком прямокутний хвилевод, відкритий нелінійний елемент, поперечна електрична власна векторна функція, коефіцієнт бігучої хвилі, модуль коефіцієнта відбиття.

Повна версія статті

Автори

Мельник І. В., Починок А. В.

Ключові слова

електронний пучок, гранична траєкторія, інтерполяція, апроксимація, транспортування електронного пучка, іонізований газ, просторовий заряд

Повна версія статті

Автори

Рогоза В. А., Іщенко А. А.

Ключові слова

складні системи, математичне та комп*ютерне моделювання, інформаційні технології.

Повна версія статті

Автори

Климаш М. М., Шпур О. М., Пелех Н. В.

Ключові слова

веб-сервіс; безпека; Ddos атаки; розподілені інформаційні системи.

Повна версія статті

Автори

Князєва Н. О., Лисенко Н. О.

Ключові слова

Інфокомунікаційна мережа, структурна надійність, нижня межа структурної надійності, двійкове кодування розрізів мережі, топологічна матриця.

Повна версія статті

Автори

Єгоров С. В., Шкварницька Т. Ю.

Ключові слова

Кібербезпека, інформаційна безпека, статичний аналіз, дизасемблювання, зворотна розробка.

Повна версія статті

Автори

Пиріг Ю. В., Кайдан М. В., Гордійчук-Бублівська О. В.

Ключові слова

Інтернет Речей, міжмашинна взаємодія, датчик, розумні речі, сенсорна мережа.

Повна версія статті

Автори

Солодка В. І., Ошаровська О. В., Патлаєнко М. О., Подольська А. В.

Ключові слова

вейвлет-перетворення, стиснення зображення, цифрова обробка сигналів, цифровий потік.

Повна версія статті

Автори

Ільєнко А. В., Ільєнко C. C., Куліш Т. М.

Ключові слова

Blockchain, Цифрові сертифікати, Верифікація, Windows, SSL/TLS.

Повна версія статті

Автори

Самонюк Т. В., Кисельов Г. Д.

Ключові слова

інтерфейс користувача, методи проектування інтерфейсу, проектування орієнтоване на користувача, проектування орієнтоване на діяльність, проектування на основі даних.

Повна версія статті

Автори

Кіт Г. В.

Ключові слова

абсанс-епілепсія, вейвлет-перетворення, вейвлети Морле, викликаний потенціал, електроенцефалограма, кратномасштабний аналіз, сонні веретена.

Повна версія статті

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол №_ від 01.01.2018 р.)

Автори

Хом*як В. А., Павленко В. І.

Ключові слова

Інформаційна система, веб-технології, університет, GitHub, модульність, розвиток, комунікації.

Повна версія статті

Автори

Дехтярук М. В., Василенко А. 0.

Ключові слова

супутникова навігація, позиціонування, GPS-технології, ГЛОНАС/GPS-системи, диференціальний метод.

Повна версія статті

Автори

Гіоргізова-Гай В. Ш.

Ключові слова

шлюзи IoT, функції шлюзів Інтернету речей, туманні обчислення, периферічні обчислення, моделі архітектури IoT.

Повна версія статті

Автори

Машковський С. С.

Ключові слова

семантичний пошук, онтологія, зв’язані дані, інформаційний аналіз, контекстний пошук, соціальна мережа, текст.

Повна версія статті

Автори

Тимошенко А. Г., Павленко В.І., Бузовський О. В.

Ключові слова

від*ємний опір, інверсний підсилювач, моделі визначення екстремальних шляхів.

Повна версія статті

Автори

Андрієвський А. І., Павленко В.І., Діброва М. О.

Ключові слова

Інтернет, AOVD, QSPN, однорангові мережі, peer-to-peer, Wi-Fi, ad-hoc, топологія, мережева модель, процесор.

Повна версія статті

Автори

Прищепа Є. А.

Ключові слова

вірус, формула розповсюдження, зараження, мережі, протоколи, пошта, хробак.

Повна версія статті

Автори

Колумба І. В.

Ключові слова

бездротові самоорганізовані Ad-hoc мережі, багатошляхова маршрутизація, надійність передачі даних.

Повна версія статті

Автори

Ізварін І. В.

Ключові слова

пошук інформації, база даних, неструктуровані дані,NoSQL.

Повна версія статті

Автори

Завгородній В.В., Завгородня Г. А.

Ключові слова

моделювання, техногенна аварія, семіотична система, ситуаційний підхід, аксіоматичний підхід, синтез.

Повна версія статті

Автори

Бундак О. А., Захаров П. О.

Ключові слова

проектувальник, альтернатива, вибір, підтримка прийняття рішень.

Повна версія статті

Автори

Таланчук П. М., Дехтярук М. Т.

Ключові слова

автоматизована система, виробничо-транспортний комплекс, математична модель, оптимізація, програмний комплекс

Повна версія статті

Автори

Бескровний О.І., Павленко В.І., Фортуна В.А.

Ключові слова

математичні моделі, технічні рішення, експериментально-статистичний підхід, оптимізація, харчові технології.

Повна версія статті

Автори

Таланчук П. М., Зеленський К. Х., Кіт Г. В., Сердаковський В. С.

Ключові слова

вейвлет-перетворення, вейвлети Морле, локальний максимум, електроенцефалограма, викликаний потенціал.

Повна версія статті

Автори

Філімонова Н. Б., Забара С. С.

Ключові слова

мозкова синхронізація, вейвлет – перетворення, функції Кравчука.

Повна версія статті

Автори

Томашов В. М.

Ключові слова

керування, ефективність, справедливість, інформатизація, вільний ринок.

Повна версія статті

Автори

Зубко Р. А.

Ключові слова

стиснення зображень, фрактальний алгоритм, методи оптимізації, комп*ютерна графіка.

Повна версія статті

Автори

Таланчук П. М., Рижов В. І., Тимошенко А. Г.

Ключові слова

Паровий котел, димові гази, зола, генератор турбулентності.

Повна версія статті

Автори

Федоров А. В., Шикула О. М.

Ключові слова

доповнена реальність, відеогра, реальне середовище, віртуальна інформація, відстеження, операційна система iOS, 3D-рушій Unity, технологія ARKit.

Повна версія статті

Автори

Безкровний О. І., Павленко В. І., Тернов С. О.

Ключові слова

Автоматизоване моделювання, візуальний простір, дорожньо-транспортна ситуація, засоби забезпечення візуальною інформацією, плоска модель візуального простору, точка зору спостерігача, цифрова модель.

Повна версія статті

Автори

Гаврилов Т. М.

Ключові слова

побудова, годограф, вектор-функція щільного розміщення, координатні осі, напрямок руху, розкрій.

Повна версія статті

Автори

Рижов В. І.

Ключові слова

кофе, смаження, циклон, попіл, генератор, турбулентність, комп*ютерна програма.

Повна версія статті

Автори

Зеленський К. Х.

Ключові слова

екструдер, математична модель, числово-аналітичний метод, рівняння Нав*є-- Стокса, інтегральні перетворення, полімер, функції Бесселя, шнек.

Повна версія статті

Автори

Болховітін В. М.

Ключові слова

екструдер, математична модель, числово-аналітичний метод, рівняння Нав*є-- Стокса, інтегральні перетворення, полімер, функції Бесселя, шнек.

Повна версія статті

Автори

Гагарін О. О., Гайдаржи В. І.

Ключові слова

експеримент, що моделюють системи, гідроакустичні процеси, семантичні технології; онтологія.

Повна версія статті

Автори

Кіт Г. В., Федишин Д. А.

Ключові слова

електрична активнсіть серця, інтегральні перетворення, ітераційний метод, математичне моделювання, модель Алієва–Панфілова.

Повна версія статті

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 96 від 01.12.2017 р.)

Автори

Крамов А. А., Погорілий С. Д.

Ключові слова

екстракція даних; методи екстракції даних; класифікація методів екстракції даних; генерація шаблону веб-сторінок; тернарне дерево HTMLсторінки; формування регулярного виразу.

Повна версія статті

Автори

Петренко А. А.

Ключові слова

Підвищення обізнаності; Обсерваторії для громадян; Громадянська наука; Системи підтримки прийняття рішень; Вироблення екологічної політики

Повна версія статті

Автори

Настенко Є. А.

Ключові слова

Вихрові потоки, лівий шлуночок, корінь аорти, інтегральні перетворення, ітераційна процедура.

Повна версія статті

Автори

Артюхов В. Г., Бритов О. А., Капшук О. О.

Ключові слова

еквалайзер, цифровий фільтр; передавальна функція; білінійне z-перетворення; макровизначення; Micro-Cap.

Повна версія статті

Автори

Настенко Є. А., Бойко А. Л., Павлов В. А., Уманець В. С.

Ключові слова

кластер, центр ваги, нечітка модель, серцево-судинна система, лінійна регресія, простір параметрів, проба Мартіне, метод повного зв*язку.

Повна версія статті

Автори

Ігнатенко В. М., Волченко М. І.

Ключові слова

Нестаціонарна система управління, принцип максимуму

Повна версія статті

Автори

Прийомов С. Г., Рижов В. І., Тимошенко А. Г.

Ключові слова

Паровий котел, димові гази, попіл, генератор турбулентності.

Повна версія статті

Автори

Самсоненко Д. В., Юрчук Л. В.

Ключові слова

ISA-88, рецепт, автоматизація вакуум-випарного апарату, утфель, цукрове виробництво

Повна версія статті

Автори

Слободянюк Л. А.

Ключові слова

теплові мережі, коефіцієнт дефектності, експертна оцінка стану, програмне забезпечення, нечітка логіка, мова С#.

Повна версія статті

Автори

Андреєв А., Ведмідь Д., Міхо І.

Ключові слова

кровотік, стенотичні артерії, рівняння Навьу - Стокса

Повна версія статті

Автори

Недашківський С. М., Недашківський Б. М.

Ключові слова

Машинне навчання, багатошаровий персептрон, нейронна мережа, орієнтування на місцевості, сегментація, класифікація, алгоритм, зображення.

Повна версія статті

Автори

Сарахман М.І., Павленко В.І.

Ключові слова

Мікросервіс, SOA (сервісно-орієнтована архітектура)

Повна версія статті

Автори

Бондаренко В. М., Коваленко В. В.

Ключові слова

автономний кардіограф, ПЛІС, цифрова обробка сигналів.

Повна версія статті

Автори

Гаврилов Т. М.

Ключові слова

розробка, алгоритм, методика, ідентифікація вершин, перенумерація вершин, інтерполяція, САПР.

Повна версія статті

Автори

Макоївець Д. В., Забара С. С.

Ключові слова

супутниковий зв’язок, завадостійке кодування, каскадні коди, імовірність помилки, співвідношення сигнал/завада.

Повна версія статті

Автори

Павленко О. Ю., Тимошенко А. А., Бондаренко В.М.

Ключові слова

адитивно-послідовно-різні числа, теорія чисел, комбінаторика.

Повна версія статті

Автори

Забара С.С., Гайдаржи В.І., Кершков Д.О.

Ключові слова

онтологія, база знань, owl, protege, sparql, dlquery.

Повна версія статті

Автори

Діброва М. О.

Ключові слова

Програмно-конфігурована мережа (SDN), багатошляхова маршрутизація, потоковий алгоритм.

Повна версія статті

Автори

Кіт Г.В., Сердаковський В.С.

Ключові слова

ангіограма, згорткова штучна мережа, розпізнавання зображень.

Повна версія статті

Автори

Машковський С. С.

Ключові слова

семантичний пошук, онтологія, пов*язані дані, аналіз інформації, контекстний пошук, соціальна мережа, текст.

Повна версія статті

Автори

Вольневич О.І.

Ключові слова

автоматичне реферування, квазіреферірованіе, неструктурований текст, неструктуровані рядки, САР, токенізація, лематизації, коефіцієнт Жакара, коефіцієнт Танімото.

Повна версія статті

Автори

Дорогий Я.Ю.

Ключові слова

архітектура підприємства, критична ІТ-інфраструктура, компенсаційно-декомпенсаційний підхід, мета-модель.

Повна версія статті

Автори

Прищепа Є.А.

Ключові слова

сервер терміналів, пропускна здатність мережі, затримки сигналу у мережі.

Повна версія статті

Автори

Забара С.С., Жиритовський О.А.

Ключові слова

Хаотичні функції, фрактали, фрактальні дерева, хвилі, вогонь, феєрверки, системи часток.

Повна версія статті

Автори

Зубко Р.А.

Ключові слова

стиснення зображень, фрактальний алгоритм, методи оптимізації, комп*ютерна графіка.

Повна версія статті

Автори

Галісєєв Г.В.

Ключові слова

Тестування, розробка програм.

Повна версія статті

Автори

Сівак О.А., Мірошник В.І.

Ключові слова

растрова графіка, графічні редактори, «The GIMP», «Adobe Photoshop», «Paint.NET», «PhotoInstrument».

Повна версія статті

Автори

Копей В.Б.

Ключові слова

програмний компонент, Python, IPython Notebook, інтерактивне обчислювальне середовище, об*єктно-орієнтоване програмування, клас.

Повна версія статті

Автори

Андрієвський А.І., Діброва М.О., Павленко В.І.

Ключові слова

Інтернет, однорангові мережі, peer-to-peer, Netsukuku, клієнт, сервер, мережева модель, масштабування, процесор.

Повна версія статті

Автори

Максимчук О.О.

Ключові слова

Big Data, паралельні бази даних, MapReduce, великі об’єми даних, порівняння СУБД, Ноди, Map, Reduce, worker node.

Повна версія статті

Автори

Гагарін О.О, Топорівський Б.П.

Ключові слова

інтелектуальний аналіз, навчальні заклади, підвищення ефективності, освіта, працевлаштування.

Повна версія статті

Рекомендовано до друку Вченою радою Вікритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол №5 від 28 жовтня 2016 р.)

Автори

Таланчук П. М., Зеленський К. Х., Болховітін В. М.

Ключові слова

інтегральні перетворення, кабельні вироби, крайова задача, функції Бесселя, полімерна маса, теплопровідність, екструдер.

Повна версія статті

Автори

Дорогий Я. Ю., Йовенко А. І.

Ключові слова

гетерогенна система; розподілена система; інтеграція різнорідного коду.

Повна версія статті

Автори

Григорян Р. Д., Дегода А. Г., Аксьонова Т. В.

Ключові слова

клітина, енергія, метаболізм, організм, фізіологія, медицина, моделювання.

Повна версія статті

Автори

Зеленский К. Х., Настенко Є. А.

Ключові слова

лівий шлуночок, вихрові потоки, оператор Лапласа, інтегральні перетворення.

Повна версія статті

Автори

Базанова В. О., Носовець О. К., Павлов А. В.

Ключові слова

рецидив стенокардії, метод групового урахування аргументів, інформаційна технологія.

Повна версія статті

Автори

Григорян Р. Д, Аксьонова Т. В.

Ключові слова

клітина, енергія, організм, фізіологія, медицина, моделювання.

Повна версія статті

Автори

Бойко Г. Л., Настенко Є. А., Носовець О. К., Войник Б. О., Федчишин М. О.

Ключові слова

індекс життєздатності субендокарду, стрес тест Мартіне, адаптація, коронарне кровопостачання.

Повна версія статті

Автори

Шикула О. М.

Ключові слова

шарувато-волокнисті композитні матеріали косокутного намотування, фізична нелінійність, напружено-деформований стан, ефективні деформативні властивості.

Повна версія статті

Автори

Настенко Е. А., Павлов В. А., Носовец Е. К., Коновал А. О., Бабенко Д. А., Давидько А. Б.

Ключові слова

оптимізація, лінійне програмувань, марковська модель, метод групового обліку аргументів, лікувальна стратегія.

Повна версія статті

Автори

Зеленська Н. К., Зеленський К. Х.

Ключові слова

інтегральні перетворення, ітераційна схема, конвективно-дифузійний перенос, ланцюгові дроби, рівняння Нав*є—Стокса, функції Бесселя.

Повна версія статті

Автори

Забара С. С., .Недашківський С. М., Недашківський Б. М.

Ключові слова

штучна нейронна мережа, розпізнавання зображень, ваговий коефіцієнт, збіжність мережі, гіперпараметри, цільова функція, методи градієнтного спуску,мережа Хопфілда.

Повна версія статті

Автори

Рижов В. І., Тимошенко А. Г., Прийомов С. І.

Ключові слова

закручені потоки, циклонні пилезоловловлювачі, інтегральні параметри закрутки, ефективність очищення.

Повна версія статті

Автори

Недашківський С. М., Недашківський Б. М.

Ключові слова

Текстова інформація, нейронна мережа, метод Ксередніх, кластеризація, навчальний процес, машинний зір.

Повна версія статті

Автори

Білошицька О. К., Сердаковскій В. І.

Ключові слова

штучна нейронна мережа, стохастична апроксимація, генетичні алгоритми, навчання.

Повна версія статті

Автори

Павленко О. Ю., Камнацький.В. В.

Ключові слова

управління, системи управління, запам*ятовуючі пристрої, матриця, матричні структури.

Повна версія статті

Автори

Коновал О. А., Павлов В. А., Шевченко І. А.

Ключові слова

рекурентний адитивно-мультиплікативний багатоетапний алгоритм, метод групового обліку аргументів, прогнозування, моделювання

Повна версія статті

Автори

Павлов А. У, Павлов В. А., Федоренко В. Є.

Ключові слова

класифікація, моделювання, дискримінантний аналіз, логістична регресія

Повна версія статті

Автори

Височин Ю. В.

Ключові слова

интернет магазин, интернет-бизнес, интернет магазин, лендинги, арбитраж трафика, сайты объявлений, продажи в социальных сетях, фриланс, контекстна реклама, CPA-системи, криптовалюта, майнінг.

Повна версія статті

Автори

Рябишенко В. А.

Ключові слова

Комп’ютерна мережа, сервер, системний адміністратор, операційна система, ОС Linux, OC Ubuntu server, лабораторна робота.

Повна версія статті

Автори

Курило Р. В., Михайлов К. М.

Ключові слова

обчислювальний кластер, високопродуктивні обчислення, паралельні обчислення, BEOWULF-кластер, MPI, MPICH.

Повна версія статті

Автори

Михайлов М.К.

Ключові слова

комп*ютерна система, мобільний додаток, реактивне проектування.

Повна версія статті

Автори

Прищепа Є. А.

Ключові слова

передача, дані, транзакції, розподілена мережа, локальна мережа, корпоративна мережа, розрахунок швидкості.

Повна версія статті

Автори

Машковський C. С.

Ключові слова

семантичний пошук, онтологія, зв*язані дані, інформаційний аналіз.

Повна версія статті

Автори

Максимчук О. О.

Ключові слова

бази даних, Hadoop, Apache Software Foundation, порівняння СУБД, MapReduce, HBase, розпаралелені запити, HDFS, YARN, СУБД-X, Vertica.

Повна версія статті

Автори

Бундак О. А., Захаров П. О.

Ключові слова

бізнес, технології в бізнесі

Повна версія статті

Автори

Цурін О. П., Волошина О. С., Намінас В. В.

Ключові слова

дистанційне навчання, CLOUD, .IP-адреса, WEB-ресурси, фільтрація.

Повна версія статті

Автори

Жиритовський О. А.

Ключові слова

Векторні шрифти, побудова, виведення екранних шрифтів, точковий дисплей

Повна версія статті

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 4 від 01.07.2015р.)

Автори

Настенко Є. А., Павлов В. А., Носовець О. К., Павлов О. К., Коновал О. О.

Ключові слова

класифікація, моделювання, класифікатори диференціальної діагностики.

Повна версія статті

Автори

Кисельова А. Г., Вербицький Є. В., Кисельов Г. Д.

Ключові слова

система електроживлення, об*єктно-когнитивний підхід, онтологія, прецедент.

Повна версія статті

Автори

Забара С. С., Дехтярук М. Т.

Ключові слова

комп*ютерне моделювання, автомобільна заправна станція, система масового обслуговування, імітаційна модель, вхідний потік автомобілів, коефіцієнт завантаження колонки.

Повна версія статті

Автори

Дєнєжко С. А., Поліновский В. В.

Ключові слова

Модель, моделювання, бізнес-процес, процесний підхід, подійо-керована архітектура, подія, обробка подій, Service Oriented Architecture (сервіс-орієнтована архітектура).

Повна версія статті

Автори

Петренко І. А., Петренко О. О.

Ключові слова

системи сервісів, веб-сервіси, семантичні вебсервіси, онтологія, профіль веб-сервісу, семантичний пошук сервісів.

Повна версія статті

Автори

Курило Р. В., Михайлов К. М.

Ключові слова

обчислювальний кластер, високопродуктивні обчислення, паралельні обчислення, BEOWULF-кластер, MPI, MPICH.

Повна версія статті

Автори

Левицкий В. А., Рябишенко В. А.

Ключові слова

Mesh -мережі, архітектура, протоколи маршрутизації.

Повна версія статті

Автори

Прищепа Є. А.

Ключові слова

загасання або амплітудне спотворення сигналу, втрати у вільному просторі, шум, атмосферне поглинання.

Повна версія статті

Автори

Михайлов М. К.

Ключові слова

Android, технологія проектування, порівняльний аналіз, метод аналізу ієрархій.

Повна версія статті

Автори

Храмов А. В., Височин Ю. В.

Ключові слова

захист інформації, порушники безпеки інформації, комп’ютерні віруси, криптографія, антивірусна програма.

Повна версія статті

Автори

Рижов В. І., Тимошенко А. Г., Прийомов С. Г.

Ключові слова

очистка димових газів, модернізація пиловловлювачів, оптимізація очистки диму.

Повна версія статті

Автори

Гаврилов Т. М.

Ключові слова

алгоритмізація, програмування процесу, інтерактивне формування схем розкрою.

Повна версія статті

Автори

Копей В. Б.

Ключові слова

програмний компонент, Python, IPython Notebook, інтерактивне обчислювальне середовище, об*єктно-орієнтоване програмування, клас.

Повна версія статті

Автори

Долинський І. П., Лобасов О. П.

Ключові слова

геоінформаційні системи, 3D візуалізація, комп*ютерна графіка.

Повна версія статті

Автори

Галисеев Г. В.

Ключові слова

стиснення, методи стиснення даних, архівація, розміщення.

Повна версія статті

Автори

Сарахман М. І.

Ключові слова

Microservice (мікросервіс), Моноліт.

Повна версія статті

Автори

Зубко Р. А.

Ключові слова

фрактальне кодування, стиснення зображень, методи оптимізації.

Повна версія статті

Автори

Грищук Р. В., Молодецька К. В.

Ключові слова

соціальний інтернет-сервіс, актори, контент-функція, деструктивний інформаційний посил, показник Херста, інформаційна безпека, прогнозування, синергетичне управління.

Повна версія статті

Автори

Шкітов А. А., Поліновський В. В.

Ключові слова

інтеграція, активні інформаційні системи, сервісорієнтована архітектура, подієво-керована архітектура, бази даних.

Повна версія статті

Автори

Дехтярук М. Т.

Ключові слова

алгоритмізація, імітаційне моделювання, система масового обслуговування, навантажувально-розвантажувальний комплекс, система об*єктно-орієнтованого програмування.

Повна версія статті

Автори

Кисельов Г.Д., Петренко О.О.

Ключові слова

наука про сервіси, SSME, інженерія сервісів, системи сервісів, веб-сервіси, бізнес-процес, потоки завдань, проектування систем сервісів, сервісний фахівець, сервісне середовище, сервісні онтології.

Повна версія статті

Автори

Дєнєжко С. А., Поліновський В. В.

Ключові слова

концепція, ERP (Enterprise Resource Planning – керування ресурсами підприємства), Service Oriented Architecture (сервісорієнтована архітектура), Event Driven Architecture (архітектура керуюча подіями,MRP (Materia lRequirement Planning (планування матеріальних потреб), MRP-II(Manufactory Resource Planning) – планування виробничих ресурсів, бізнес-процес, процесний підхід.

Повна версія статті

Автори

Сарахман М. І.

Ключові слова

Microservice (мікросервіс), Service-OrientedArchitecture (сервісно-орієнтована архітектура).

Повна версія статті

Автори

Захаренко Д. О.

Ключові слова

шаблони проектування, об*єктно-орієнтоване програмування, архітектура і дизайн програмного забезпечення.

Повна версія статті

Автори

Коваленко В. В.

Ключові слова

медична приладо-комп*ютерна система, електрокардіограма, одноканальний кардіограф, мікроконтролерна плата Arduino Uno, обробка даних ЕКГ.

Повна версія статті

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 4 від 01.07.2021 р.)

Автори

Ірина Бронфман. Школа електротехніки та обчислювальної техніки, Університет Бен-Гуріона, Беер-Шева, Ізраїль ..irinamo @ ac.sce.ac.il Натан Блайнштейн. Д..ф-м.н,, проф.Університет Бен-Гуріона в Негеві, Беер-Шева, Ізраїль. nathan.blaunstein@hotmail.com Анатолій Семенко. Д.т.н.,проф. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "УКРАЇНА", Київ, Україна. setel@ukr.net

Ключові слова

:турбулентність,загасання,заломлення,індекс сцинтиляції, швидке завмирання,якість обслкглвування.

Повна версія статті