Том 2 № 23 (2019): Науковий збірник №2 (23) 2019

Вісник Університету «Україна» включено до Переліку наукових видань України у галузі технічних наук — наказ Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 4 від 24.10.2019 р.)

Опубліковано: 2021-09-15

Статті