ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТРИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОНІВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ

Автор(и)

  • Ігор Мельник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Аліна Починок Університет державної фіскальної служби України, Учбово-науковий інститут інформаційних технологій

Ключові слова:

арифметико-логічний вираз, матричне програмування, паралельні алгоритми, джерела електронів високовольтного тліючого розряду, метод скінченних різниць, метод трубок струму, модель магнітної лінзи, модель транспортування електронного пучка

Анотація

У статті розглянуто можливості та особливості використання арифметико-логічних виразів у комплексних моделях джерел електронів високовольтного тліючого розряду. Такі джерела електронів знаходять широке застосування в електронній промисловості, приладобудуванні, машинобудуванні та ливарному виробництві для електронно-променевого зварювання, паяння, відпалювання виробів, нанесення композитних керамічних тонких плівок та покриттів та для очищення тугоплавких матеріалів методом їхнього переплавлення в низькому вакуумі. Головна проблема проектування технологічних джерел електронів високовольтного тліючого розряду полягає в тому, що через складності фізичних процесів, які протікають у розрядному проміжку в умовах низького та середнього вакууму, не існує комплексних фізико-математичних моделей джерел електронів високовольтного тліючого розряду. Це певною мірою стримує розробку та впровадження у виробництво цих перспективних джерел електронів. У статті запропонована комплексна фізико-математична модель джерел електронів високовольтного тліючого розряду, основана на використанні арифметико-логічних виразів та методів матричного програмування. Розглянуті головні фізичні процеси, які протікають у джерелах електронів високовольтного тліючого розряду, та математичні засоби, призначені для описання цих процесів та головних вузлів гармати. Математичні співвідношення для комплексної моделі, яка пропонується, записані у вигляді арифметико-логічних виразів. Наведені результати моделювання розподілу електричного поля в електродному проміжку, розподілу густини потужності електронного пучка у фокусі та процесу транспортування пучка в еквіпотенціальному каналі. Показано, що використання арифметико-логічних виразів значно спрощує реалізацію створеної фізикоматематичної моделі з використанням сучасних засобів матричного програмування. Проаналізовані можливості проведення паралельних обчислень.

Опубліковано

2021-09-15

Як цитувати

Мельник, І., & Починок, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТРИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОНІВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ. Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, 2(23). вилучено із https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/51