ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ ГРАНИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ КОРОТКОФОКУСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ЗА УМОВИ ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ В ІОНІЗОВАНОМУ ГАЗІ

Автор(и)

  • Ігор Мельник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Аліна Починок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова:

електронний пучок, гранична траєкторія, інтерполяція, апроксимація, транспортування електронного пучка, іонізований газ, просторовий заряд

Анотація

У статті розглянуто можливості та особливості використання функцій, які формуються як корені відповідної степені із поліномів тієї самої степені, для інтерполяції та апроксимації граничної траєкторії електронного пучка у разі його проходження в іонізованому газі за умови компенсації власного просторового заряду електронів позитивними іонами залишкового газу. Показано, що характер функціональних залежностей, які розглядаються, відповідає адекватному описанню граничних траєкторій короткофокусних електронних пучків за визначених фізичних умов. Математичні функції, що задаються як корені відповідної степені із поліномів тієї самої степені, мають один глобальний мінімум, а за межами області мінімуму їхня поведінка є близькою до лінійної. Саме такі функціональні залежності у разі правильного підбору поліноміальних коефіцієнтів найбільш точно та адекватно описують граничні траєкторії короткофокусних електронних пучків за умови їхнього транспортування в іонізованому газі. Обґрунтовано, що для пошуку оптимальних значень поліноміальних коефіцієнтів в ході розв’язування задачі апроксимації зручно використовувати символьний процесор та бібліотечні функції системи науково-технічних розрахунків MatLab. Розглянуті тестові приклади такої апроксимації та показано, що її похибка за умови правильного підбору поліноміальних коефіцієнтів не перевищує 10%.

Опубліковано

2021-09-15

Як цитувати

Мельник, І., & Починок, А. (2021). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ ГРАНИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ КОРОТКОФОКУСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ЗА УМОВИ ЙОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ В ІОНІЗОВАНОМУ ГАЗІ. Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, 1(28). вилучено із https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/78

Номер

Розділ

Статті