ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ: ОСНОВНІ ТА ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Валерій Гладких
  • Олександр Торошанко

Ключові слова:

сенсорна мережа, маршрутизація, пропускна здатність, метрика маршруту, адміністративна відстань, функціонал якості, ієрархія Сааті

Анотація

Розглянуто сенсорну мережу Ad Hoc з мобільними мережними вузлами. Проаналізовані основні показники пропускної здатності і якості каналу обміну даними, побудованому на сенсорній мережі. При статистичному аналізі якості мережного сервісу використовується параметр, заснований на середній експертній оцінці розбірливості мови (Mean Opinion Score, MOS). Даний параметр враховує такі характеристики, як джиттер, час затримки і рівень втрат пакетів, і дозволяє кількісно оцінити якість зв’язку при викликах в діапазоні від 1,0 до 5,0. На стадії проектування сенсорної мережі і в процесі її розвитку дуже важливим є завдання вибору алгоритму маршрутизації. Для розв’язання завдання оптимальної маршрутизації у сенсорній мережі розроблено часткову математичну модель мережі, яка складається з N вузлів комутації та M ліній безпроводового зв’язку. Визначено середній час перебування повідомлень в лінії між двома мережними вузлами. Для удосконалення методів і алгоритмів маршрутизації в сенсорних мережах розроблена узагальнена математична модель процесу маршрутизації в складених мережах і методика вибору найкращого маршруту або сукупності кращих маршрутів за сукупністю критеріїв. Для найбільш повної порівняльної оцінки ефективності того чи іншого маршруту, доцільно враховувати метрику маршруту — узагальнену відстань, що обирається за обраним класом сервісу, і адміністративну відстань ‒ параметр маршруту, за допомогою якого визначається ступінь довіри до інформації, отриманої від сусідніх пристроїв. Показано, що для оптимальної організації потоків даних в гетерогенній мережі доцільно використовувати алгоритми маршрутизації з багатьма критеріями якості. Для цього необхідно проводити поточний аналіз характеристик сегментів мережі і автоматично модифікувати таблиці маршрутизації. Основою функціоналу якості є метрика маршруту. Як інструмент оцінювання та управління критеріями по їх відносній важливості запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій Сааті.

Опубліковано

2021-09-15

Як цитувати

Гладких, В., & Торошанко, О. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ: ОСНОВНІ ТА ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, 1(22). вилучено із https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/11