МОДИФІКОВАНИЙ ІЄРАРХІЧНИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ В GRID-СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • Михайло Діброва Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Ключові слова:

направлений ациклічний граф (НАГ), гранулярність задачі, ієрархічний метод, планувальник Maui, планувальник, алгоритм планування, менеджер задач, grid, степінь паралелізму

Анотація

Ця робота направлена на підвищення продуктивності мережевих систем за допомогою вдосконаленого методу планування. Представлено короткий огляд і аналіз основних методів планування в мережевих системах. Запропоновано спосіб підвищення ефективності шляхом оптимізації структури графа задач з урахуванням структури вузла системи сітки. Залежно від вибору критерію оптимізації задачі пошуку оптимального вузла визначається підмножина вузлів, які забезпечують запуск додатку за мінімальний час, після чого серед них вибирається вузол з мінімальною вартістю. Гранулярність задач (співвідношення між об’ємом обчислень і переданими даними) розглядається як підвищення ефективності планування. Представлено аналіз впливу на ефективність планування задач в grid-системі. Показана відповідність структури графа задач з урахуванням структури вузла (у який навантажена задача) й ефективності планування в grid-системі. Пропонується модифікований метод планування задач з урахуванням їх гранулярності. Розроблено відповідний алгоритм планування задач в мережевій системі. В якості базового алгоритму планування для розгляду і модифікації використано алгоритм ієрархічного планувальника Maui. В рамках даної роботи був розширений інструментарій GridSim за допомогою додавання нових сутностей, необхідних для моделювання процесів планування й виконання потоків робіт в grid-середовищі. Здійснено моделювання пропонованого алгоритму з використанням системи моделювання GridSim. Показано порівняльний аналіз модифікованого алгоритму та ієрархічного алгоритму планувальника Maui. Розглядаються загальні переваги й недоліки пропонованого алгоритму. В результаті роботи програми сформовані діаграми завантаження вузлів Grid-системи й каналів зв’язку. За допомогою цієї програми був проведений аналіз завантаження вузлів системи при різних співвідношеннях між кількістю задач і вузлів Grid-системи. Зі збільшенням черги задач ефективність модифікованого алгоритму планування суттєво збільшується за рахунок більш високого та рівномірного завантаження вузлів і каналів зв’язку. При використанні модифікованого алгоритму планування зростає час прийняття рішення планувальника.

Опубліковано

2021-09-15

Як цитувати

Діброва, М. (2021). МОДИФІКОВАНИЙ ІЄРАРХІЧНИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ В GRID-СИСТЕМАХ. Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, 1(22). вилучено із https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/18