УПРАВЛІННЯ ДОВЖИНОЮ ЧЕРГИ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ПОТОЦІ ЗАЯВОК

Автор(и)

  • Олександр Пономаренко Коледж інженерії та управління
  • Андрій Скрипниченко Національний університет ім. Тараса Шевченка

Ключові слова:

Безпроводова мережа, затримка інформації, рівняння з аргументом, що відхиляється, комп’ютерний трафік, формування та регулювання трафіку

Анотація

За результатами аналізу системи ключових параметрів мережі та специфіки їх застосування для управління якістю обслуговування комп’ютерної мережі встановлено, що за допомогою статистичного підходу можна виділити ключові параметри мережа. Досліджено бездротову мережу, яка дає нам можливість побудувати якість управління системою управління шляхом поліції та формування комп’ютерного трафіку. Таким чином, проблема вибору обладнання стає вирішальною. Технологія аналізу, моніторингу та діагностики — це сукупність діагностичних інструментів та методів їх використання, які дозволяють об’єктивно оцінити якість роботи апаратних засобів та додатків у мережі та обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення їх роботи. Тепер розглянемо їх докладно. При використанні ключових параметрів ефективності телекомунікаційної мережі як складної системи із затримкою сигналізації та керуючої інформації можна передбачити її стан та вирішити проблеми управління якістю послуги в режимі реального часу. Таким чином, при використанні системи опитування зі зворотним зв’язком щодо швидкості заповнення буфера для організації запитів у мережі стаціонарна черга може підтримуватися з нестаціонарним потоком запитів. З метою розробки способу визначення середнього значення часу обслуговування пакетів на основі моделі Маркова поведінки мережі однорідних вузлів була досліджена бездротова мережа, що складається з N вузлів. Основна мета розробки методики моделювання полягає у знаходженні середнього значення часу службового пакету T, вимірюваного з моменту, коли пакет потрапляє у порожню чергу даного вузла, або закінчення служби попереднього пакету з цього черга, або отримання підтвердження ACK, або закінчення інтервалу часу після останньої невдалої спроби передачі.

Опубліковано

2021-09-15

Як цитувати

Ponomarenko, O., & Skripnichenko, A. (2021). УПРАВЛІННЯ ДОВЖИНОЮ ЧЕРГИ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ ПОТОЦІ ЗАЯВОК. Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, 1(22). вилучено із https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/30